Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Besedy a workshopy se spisovateli

V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti zveme každý rok na naši školu spisovatele na autorská čtení nebo dílny tvůrčího psaní. Moc si vážíme spolupráce s ruprechtickou pobočkou KVKLI, která nám v tomto školním roce zprostředkovala setkání s Petrou Braunovou a Klárou Smolíkovou.

V říjnu z Klatov za páťáky opět přijela P. Braunová a povídala si s nimi o své knize 3333 km k Jakubovi.

V prosinci se naši sedmáci setkali s K. Smolíkovo na workshopu Únikovka s Ámosem. Žáci se seznámili s milníky v životě Komenského a prostřednictvím pracovních listů s ním prožili některá dobrodružství. Uvědomili si, že prohry nás nemusí vždy srazit na kolena. Žáci 6. tříd se zúčastnili Detektivní dílny, kde nahlédli do kuchyně autorů detektivek, učili se číst mezi řádky, dekódovat obrazová sdělení, na závěr dílny psali i krátký text, ve kterém zapojili všechny smysly.

Máme radost, že obě paní spisovatelky na děti silně zapůsobily, mnohé děti se pustily do čtení jejich knížek a K. Smolíková inspirovala některé děti k napsání vlastní knihy.

Věříme, že setkání s oběma spisovatelkami nebylo poslední, a těšíme se na další spolupráci s KVKLI.

Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli Besedy a workshopy se spisovateli