Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025:

  • Prezenční formou
  • Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2
  • Dne 18. 04. 2024 od 13:00 do 17:30 (poslední možná rezervace v 17:00)

 

 

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme dvě první třídy obsazené 56 žáky. 

 

Přijímány budou děti nar. od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

  

 

1. krok – vyplnění a tisk žádosti

 

Probíhá elektronicky na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz od 25. 3. 2024 do 17. 4. 2024. Postup elektronické registrace najdete ZDE.

 

2. krok – rezervace času zápisu

 

Probíhá elektronicky na stránkách https://zapisyzs.liberec.cz od 25. 3. 2024 do 17. 4. 2024.

 

3. krok – zápis prezenční formou 18. 04. 2024

Na zvolený termín se dostavíte 5 minut předem. Pokud nebudete přítomni 5 minut po začátku zvoleného termínu, rezervace propadá bez nároku na jakékoliv přednostní vyřízení zápisu.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

  • vyplněnou žádost z elektronického přihlašování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce, pokud vlastní občanský průkaz dítě, má tento doklad přednost před občanským průkazem zákonného zástupce,
  • v případě, že trvalý pobyt dítěte se liší od bydliště zákonného zástupce, je nutné potvrzení, které dokládá trvalý pobyt dítěte (Výpis z evidence obyvatel SML),
  • v případě, že jste s dítětem navštívili poradenské centrum, prosíme o možnost nahlédnout do zprávy (není povinné k provedení zápisu).

 

SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

 

Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška č.54/2024 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci):

Školský obvod Základní škola, Liberec, nám. Miru 212/2 je č. 20. Naleznete ZDE.

 

Důležité sdělení:

Trvalé bydliště dítěte je zjišťováno dle evidence obyvatelstva. Výpis dětí z evidence ze spádové oblasti ZŠ nám. Míru 212/2 škola obdrží od SML těsně před zápisem.

Pokud máte pochybnosti o trvalém bydlišti svého dítěte, je lepší přijít k zápisu již s výpisem z evidence obyvatel. Předejdete tím následným komplikacím.

Dokumenty typu kupní smlouvy, dokladu o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče.

 

Občanský průkaz zákonného zástupce není dokladem o trvalém pobytu dítěte.

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád. V případě přijímání budou zohledněna následující kritéria, která naleznete ZDE.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 Školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit obě doporučení k odkladu.

 

4. krok – výsledky zápisu

 

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 23. 4. 2024 od 8:00 do 10:00 v budově základní školy, kam podával žádost o přijetí. Telefonicky si předem dohodněte konkrétní čas, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 17. 5. 2024 na webových stránkách, kde bylo provedeno přihlášení k zápisu, dále na webových stránkách školy a vývěsce školy formou registračních čísel (nikoli jmenovitě).

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku bude zasláno poštou.

 

Uchazeč, který nemá možnost připojení na internet, bude kontaktovat sekretariát školy telefonicky
na tel. 778 761 211 ve dnech od 15. 4. 2024 do 17. 4. 2024. Vždy v časovém rozmezí od 8:00 do 10:00.

 

 

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025
Dokumenty ke stažení
Spádové obvody PDF soubor Stáhnout
Návod k zápisu_2024.pdf PDF soubor Stáhnout