Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro rodiče prvňáčků

 

1. Kontakty, telefonní čísla

 • Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
 • web: www.zsnamestimiru.cz
 • telefon škola: +420 778 761 211
 • email: skola@zsnamestimiru.cz
 • ředitelka: Mgr. Bc. Pavlína Kubrová
 • třídní učitelky: Mgr. Hana Jabůrková /jaburkova.hana@zsnamestimiru.cz/
                       Mgr. Jitka Osterová /osterova.jitka@zsnamestimiru.cz/
 • vedoucí vychovatelka: Bc. Radka Stejskalová

 

 

 

2. Školní jídelna

 

 • přihláška ke stravování, platba - trvalý příkaz
 • ke stravování budou děti potřebovat čip /150 Kč/ - platbu učiňte zvlášť a do poznámky uveďte "čip"
 • odhlašování obědů /telefonicky, mailem/
 • vedoucí školní jídelny: Lenka Blažková
 • telefon školní jídelna: +420 778 761 213
 • email:  jidelna@zsnamestimiru.cz

 

 

3. Peníze

 

 • vybíráme 1300 Kč /pracovní sešity a učebnice, sešity, obaly na sešity, razítko, kapsář, výtvarné potřeby, stírací tabulka s fixem, barevné papíry, čtvrtky/ - částku, prosím, uhraďte nejpozději do 29. 6. u některé tř. učitelky
 • děti dostanou od školy balíček školních potřeb v hodnotě 200 Kč, učebnice a pracovní sešity v hodnotě 250 Kč

 

 

 

4. Další informace

 

 • v případě dlouhodobých úlev z TV je nutné potvrzení od lékaře
 • v případě nepřítomnosti žáka - omluvy nejpozději do druhého dne /osobně, telefonicky, popř. na mail tř. učitelky/
 • v době nepřítomnosti žáka si nezapomeňte vyzvednout ve škole sešity a doplnit doma probírané učivo
 • domácí úkoly v sešitech budou mít děti označené červenou hvězdičkou /úkoly a zápisy v notýsku, prosím, podepisujte/

 

 

 

5. Zahájení školního roku

 

 • středa 1. 9.                          8.00  -  9.00 hod.   
 • čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9.        8.00 - 10.00 hod.     /2 vyuč. hodiny/
 • pondělí 6. 9., úterý 7. 9.        8.00 - 10.45 hod.     /3 vyuč. hodiny/
 • od středy 8. 9.                      8.00 - 11.40 hod.     /4 vyuč. hodiny/
 • škola se otevírá v 7.40 hod., v 7.55 hod. by měl být žák již ve třídě
 • první týdny chodí děti od šatny v doprovodu tř. učitelky

 

 

 

Ve středu 1. září:

 

 • vstup do školy s rodiči hlavním vchodem od 7:20 hod
 • slavnostní uvítání a fotografování
 • přesun s žákyněmi 9. třídy do jídelny školy
 • slavnostní zahájení školního roku od 8:00 do cca 9:00 (počítejte s možným prodloužením)

 

 

 

Ve čtvrtek 2. září si přinese žák do školy:

 

 • čitelně vyplněný dotazník s osobními údaji
 • ručník s poutkem /podepsaný/
 • penál /3 ořezané tužky č. 2, pastelky - nejlépe trojhranné, gumu, nůžky, ořezávátko/
 • podepsané přezůvky v látkovém pytlíku
 • desky na sešity A4
 • svačinu a pití /v dobře uzavíratelné láhvi/, látkový ubrousek
 • krabici papírových kapesníků
 • balík kancelářských papírů A4
 • čip na oběd

 

 

 

V pátek 3. září si přinese žák do školy:

 

 • prázdný podepsaný zásobník na písmena
 • podepsané papírové hodiny
 • věci na VV /skleničku, zástěru, savý hadr, krabičku na voskovky/
 • na TV látkový pytlík s úborem /tričko, trenýrky, tepláková souprava, ponožky, sportovní obuv se světlou podrážkou/

 

 

 

CO MOHOU RODIČE UDĚLAT PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

 

 • každý den pomáhejte dítěti s přípravou na vyučování - nejen s úkoly, ale také kontrolujte notýsek, ořežte tužky a pastelky, pomůcky společně ukládejte do tašky
 • příprava by měla probíhat v klidném prostředí, aby se dítě mohlo dobře soustředit /kratší časové intervaly - nejlépe 2 x 15 min/
 • buďte důslední, snažte se dodržovat pravidelný režim /upevňujete tím pracovní návyky dítěte/
 • chvalte děti i za drobné úspěchy
 • učte děti řešit spory mezi kamarády domluvou /nepodporujte agresivitu a vulgární chování/
 • vytvořte dítěti vlastní pracovní místo, kde bude mít uloženy školní věci
 • veďte děti k samostatnosti svým příkladem, dbejte na pravidelnost přípravy
 • nestrašte dítě školou, těšte se na školu spolu s dětmi

 

 

 

V případě, že dítě nevyslovuje správně všechny hlásky, měli byste již vyhledat odbornou pomoc logopeda.

 

 

 

CO BY MĚL PRVŇÁČEK UMĚT, NEŽ USEDNE DO LAVICE 1. TŘÍDY:

 

 • zná své jméno a adresu
 • umí pozdravit, poděkovat, poprosit, neskáče druhým do řeči
 • k ostatním se chová slušně, nikomu neubližuje
 • umí se oblékat, sám si zaváže tkaničky
 • pozná si věci a oblečení, udržuje pořádek
 • umí stolovat, používá příbor
 • zná barvy, pravou a levou ruku, umí vystřihnout obrázek, správně drží tužku a pastelky
 • umí poslouchat, měl by reagovat na první pokyn
 • dovede chvíli pozorně a soustředěně pracovat

 

 

 

Přejeme Vám hodně trpělivosti a dětem úspěšné vykročení do 1. třídy.

 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 

Přejeme Vám hezké léto.

 

                                                                                                       Mgr. Hana Jabůrková

 

                                                                                                       Mgr. Jitka Osterová

Informace pro rodiče prvňáčků