Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Kritéria pro přijímací řízení žáků do 1. tříd 2024/2025

Vážení rodiče,

pokud bude počet zájemců o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 vyšší, než budeme moci přijmout, bude přijímací řízení probíhat dle následujících kritérií, které stanovila 
ředitelka Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace – obvod č. 20 dle obecně závazné vyhlášky č. 54/2024 Statutárního města Liberec, platné od 21. 3. 2024, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci.
  2. Děti, jejichž sourozenec je ke dni zápisu žákem 1. – 8. ročníku Základní školy, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace.
  3. Nespádové děti.

 

V Liberci dne 1. března 2024

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímací řízení žáků do 1. tříd 2024/2025