Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Lesní brigáda

V rámci environmentálního vzdělávání a osvěty zaměřené na ochranou přírody a životního prostředí zahájila naše škola užší spolupráci s Lesy ČR. V loňském roce nám Ing. Otto Kučera pomohl při budování geokoutku a zorganizoval pro žáky naučné programy v lese. Letos naši  žáci pilně sbírají žaludy a kaštany.

 

 

Vzhledem k tomu, že jedním ze způsobů, jak utvářet u dětí vztah k lesu, je zapojit je do péče o les, domluvili jsme se s panem Kučerou, že budeme chodit na pravidelné brigády. 

První z nich se uskutečnila v sobotu 19. října 2019 v okolí Dračího vrchu v Kateřinkách. Účast předčila naše očekávání: sešlo se přes 60 dětí, rodičů, prarodičů a pedagogů. Za krásného podzimního počasí jsme zbavili les přebytečného klestí po těžbě dřeva napadeného kůrovcem na ploše 2 ha, připravili jsme tak plochu pro sázení nových stromků, osvobodili již rostoucí semenáčky a pomohli ke snížení rozvoje kůrovcové kalamity v místní oblasti Jizerských hor. Pan Kučera nám kůrovce a jeho larvy také ukázal a seznámil nás s podrobnostmi z jeho životního cyklu.

Máme radost, že velké pracovní nasazení je v lese opravdu vidět, a těšíme se na jaro na další brigády.

Lesní brigáda