Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Novinky ze školní zahrady

Obyvatelé ptačích budek – únor 2019

Na konci února navštívil žáky ne ekologických praktikách Jan Zeman, který se stará a 3400 ptačích budek v Jizerských horách. Dozvěděli jsme se velké množství zajímavostí nejen o ptačích nájemnících, ale i ostatních živočiších, kteří si budky také volí za svůj domov. Obdivovali jsme překrásné fotografie všech obyvatelů budek. 

 

 

Výroba keramických dekorací na zahradu – únor, březen 2019

Jaro tady bude za chvilenku, a tak se děti ze 7. tříd vrhly na výrobu keramického totemu, který na jaře ozdobí naši zahradu. Osmáci zhotoví pítka pro hmyz a ptáky a šesťáci keramické kachle.

 

 

Nová žádost o grant - únor 2019

Napsali jsme a podali žádost o nový grant na zlepšení výuky EVVO na naší školní zahradě, ze kterého bychom chtěli pořídit informační cedule ke všem vytvořeným biotopům. Texty k jednotlivým stanovištím vytvoří sami žáci 2. stupně v rámci předmětu Ekologická praktika. Informační cedule budou ve stejném stylu jako již pořízené naučné tabule, tedy ze dřeva, od společnosti Lesní svět s. r. o.

 

Ptáci na krmítku - prosinec, leden, únor  - 2018/19

Chodíme krmit ptactvo, prosekáváme led na jezírku. Ve školní družině se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o našich ptácích na krmítkách. Zúčastnili jsme se také prvního celorepublikového sčítání ptactva na krmítkách. Děti na ekologických praktikách jim „navařily“ lojové koule a další pochoutky ze semínek, oříšků, mandlí a rozinek. Vše donesli na školní zahradu, kam si s sebou vzali i dalekohledy a poznávací klíče, aby mohli pozorovat ptačí druhy, jež se na naší zahradě vyskytují. A překvapení bylo veliké! Viděli jsme kosy, sýkorky, strakapouda, vrabce, straku, zvonky, čížky, pěnkavy a dokonce i několik hýlů. Přípravu i pozorování jsme si moc užili a doufáme, že se ptáčci se na naši zahradu budou stále vracet a někteří z nich u nás i zahnízdí.

 

Domečky – listopad 2018

Paní ředitelka nechala postavit pro děti dvojdomeček, ve kterém si budou moci hrát nebo pracovat ve skupinkách.

 

Nové stromky – listopad 2018

Vedle pódia jsme zasadili jedlý kaštan. Ke třem novým jablůňkám, které zasadily děti na jaře, přibyly dvě třešně, jež zasadil tatínek, který se nabídl, že se bude starat o ovocné stromy. Vybral kombinaci odrůd Rivan-Karešova-Burlat-Kaštánka, které by měly rodit v červnu. Pochutnáme si my i špačci! Nemůžeme se dočkat první úrody.

 

Kamenná zídka a líhniště pro plazy a ještěrky – říjen 2018

Tatínkové nám pomohli postavit suchou zídku z kamenů, děti při ekologických praktikách k ní připojili líhniště.

 

 

 

Geokoutek – říjen 2018

V říjnu 2018 jsme zavolali na pomoc tatínky (přišel dokonce i jeden dědeček), kteří nám pomohli zbudovat geokoutek. Vévodí mu velký žulový soliter, který nám z ruprechtického lomu muselo přivézt auto s jeřábem. Kameny do geokoutku nám pomohl získat Ing. Otto Kučera z Lesů ČR. Děti od této chvíle poznají každý kámen!

 

 

Hmyzí hotel – říjen 2018

Když tatínkové dokončili molo, vrhli se na výrobu hmyzího hotelu, který děti při ekologických praktikách osadily hmyzími a čmeláčími domečky, jež v zimě zhotovili žáci 7. A, B a 8. třídy. Součástí této stavby je i překrásný domeček pro ježka a úkryt pro další drobné obratlovce.

 

 

Ježeček – říjen 2018

Na naší školní zahradě žije ježek východní, před zimou jsme ho přikrmovali. Nevíme, zda zimu přečká v našem překrásném domečku vystlaném voňavým senem, nebo zda se zachumlá do hromady listí, kterou jsme mu vytvořili pod mirabelkovým keřem.

 

 

 

Projektový den 2. A a B -říjen 2018

Děti si prohlédly hmyzí hotel, škvoří domečky, čmelíny, plazník a hledaly ptačí budky. Společně si prohlédly výukové tabule. Ale největší radost jim udělal pocitový chodníček. 

 

 

Projektový den 7. A a B – říjen 2018

Ani tentokrát nás počasí nezklamalo. Tématem byl HMYZ. Díky smyslovým a pohybovým hrám si děti vyzkoušely, jak se hmyz dorozumívá a jak těžce pracuje nebo jaký je úděl opylovačů. Hmyz jsme také zkoumali pod mikroskopem. Důkladně jsme prozkoumali tykadla, složené oči, ústní ústrojí, nohy a křídla. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o životě včel.

 

Projektový den 1. A a B – září 2018

Naši prvňáčci poprvé navštívili zahradu a moc se jim zde líbilo. Paní učitelky pro ně připravily projektový den Zahrada všemi smysly. Děti použily při vnímání zahrady všechny smysly, při plnění dalších úkolů využily i nové naučné tabule. Na závěr se prošly po pocitovém chodníčku a zvládly to i se zavázanýma očima.

 

 

Projektový den 5. a 6. A – září 2018

Krásný zářijový den strávili na školní zahradě i páťáci a šesťáci. Tématem byla VODA. Pozorovali jsme život kolem jezírka, pomocí vybavení z badatelských batůžků jsme nalovili nejrůznější vodní breberky, které jsme zkoumali pod mikroskopy a určovali podle klíče. Naše nadšení nebralo mezí.

 

 

Škvorovníky – září 2018

Při ekologických praktikách vyrobily děti s paní učitelkou překrásné domečky pro škvory. Jsou totiž velice užiteční, živí se například mšicemi. Doufáme, že se jim v našich domečkách bude v zimě něco hezkého zdát.

 

 

Molo u jezírka – září 2018

Dva šikovní tatínkové postavili u jezírka molo, ze kterého mohou děti bezpečně pozorovat život v jezírku a nabírat vzorky k dalšímu zkoumání.

 

 

 

Brigáda rodičů žáků ze 3. A – září 2018

Rodiče společně s dětmi upravili okolí pocitového chodníčku, který naplnili čerstvými náplněmi. Také jsme zvelebili chodník kolem školní zahrady. Dobrůtky upečené na ohni chutnaly báječně.

 

Lekníny – srpen 2018

Na začátku srpna poprvé vykvetly lekníny, které jsme zasadily v listopadu 2017. Jsou překrásné…

 

Jezírko – srpen 2018

Napustili jsme ho na konci listopadu roku 2017, na jaře jsme ho osázeli vodními rostlinami, pracné byly terénní úpravy okolí. Na jaře se v něm znenadání objevili pulci. Již o letních prázdninách 2018 jezírko kypělo životem: prohání se v něm hejno malých karásků, žije v něm velké množství vodních breberek (největší z nich je brouk znakoplavka), létají kolem vážky a šídla, která do něj kladou svá vajíčka. Viděli jsme i užovku.

 

Výukové naučné tabule – srpen 2018

Během letních prázdnin jsme na školní zahradu zakoupili pět interaktivních naučných tabulí: Strom jako dům, Ptáci, Hmyz, Pexeso - rostliny, Otočné kolo - lesní stromy od společnosti Lesní svět s. r. o., které budou sloužit pro výuku EVVO na 1. i 2. stupni a pro ŠD. Tabule mají překrásné ilustrace a z druhé strany obrázků i zajímavé texty, ze kterých se děti dozvědí mnoho nového.

Novinky ze školní zahrady