Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Projektový den v 8. A a v 8. B

Žáci v osmých ročnících si vyzkoušeli, jaké vlastnosti má docela obyčejná voda. V průběhu projektového dne si vyrobili destilovanou vodu, kterou následně pomocí odparků porovnali s vodou pitnou a minerální. Díky odparkům zjistili, která voda utváří vodní kámen a která ne. Zároveň jsme se naučili tvrdou vodu změkčovat pomocí sody. Dále jsme zjišťovali, jaký je rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou při rozpuštění mýdla.

Vyzkoušeli jsme si, jak reaguje voda v zelektrizovaném poli a jestli se stejným způsobem chová i benzín.

U povrchového napětí vody a jeho snižování jsme si vysvětlili princip mytí nádobí, aneb jak mycí přípravek reaguje se špínou.

Posledním a nejnáročnějším pokusem byl koloběh vody, kdy si žáci složili chemickou aparaturu, a mohli jsme začít pozorovat jednotlivé skupenské přechody vody včetně chemického deště.

Den nám rychle utekl a my už se těšíme na další chemické tvoření tentokrát na téma vulkanická činnost ve 4. A a 4. B.

 

Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B Projektový den v 8. A a v 8. B