Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Provoz školy v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vážení rodiče žáků prvního stupně (1. třída - 5. třída)

Minulý týden proběhl předběžný sběr dat od Vás rodičů, zda máte zájem o školní výuku od 25. 5. 2020. Z předběžného průzkumu vyplývá, že zájem má cca 50 % rodičů z každého ročníku.

Výjimku tvoří 5. A, která se bude vzdělávat i nadále online výukou. Žáci, kteří budou docházet do školy, budou pravděpodobně sloučeni s 5. B.

Od 12. 5. 2020 do 18. 5. 2020 do 14 hodin proběhne "ostrý" sběr dat, kdy je nutné se přihlásit online. Zákonný zástupce vyplní přihlášku na webových stránkách školy, potvrzení o registraci automaticky přijde na mail, který v přihlášce uvedl. Stejným způsobem proběhne i přihláška do školní družiny, která bude otevřena pro žáky prvních až třetích tříd.

Přihlášky je nutné provést nejpozději 18. 5. 2020 do 14 hodin. Následně již nebude možné žáka ke vzdělávání přihlásit. Zájem o výuku, který jste sdělovali třídním učitelkám, byl předběžný a nejednalo se o přihlášení ke vzdělávání.

Organizace provozu školy od 25. 5. 2020. Naleznete zde.

Uvedená organizace školy bude platit pouze v případě, že se přihlásí přibližně stejný počet žáků, který byl v předběžném sběru dat. Pokud se počty žáků navýší, bude vedení školy nuceno organizaci školy přepracovat s ohledem na navýšení počtu žáků.

Prosím všechny rodiče, aby zvážili, zda jejich dcera/syn jsou schopni zvládat a akceptovat pravidla a nařízení v průběhu školní docházky od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Po přečtení organizace provozu školy můžete provést přihlášení své dcery/syna.

Přihlášení k nepovinné školní výuce naleznete zde.

Přihlášení do školní družiny (1. třída až 3. třída) naleznete zde.

Provoz školy v období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020