Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Soutěž vědeckých a technických projektů

I letos se žáci druhého stupně naší školy přihlásili pod vedením paní učitelky A. Šáfrové s osmi projekty do soutěže, jejímž cílem je podpořit přírodovědné a technické vzdělávání. S výsledky své práce seznámili spolužáky, pedagogy a rodiče na školním kole prezentace projektů. V prezentaci doplněné posterem jsme se dozvěděli téma projektu, předpoklady, cíle,  postup práce, jaká data v průběhu práce shromáždili a k jakým závěrům došli. Předvedené prezentace všech projektů byly velmi zajímavé. Bylo znát, že žáci na svých projektech pracovali poctivě a se zaujetím pro vědu. Oceněním jim byla radost z vlastní práce, kterou od počátečního nadšení dokázali úspěšně dovést do konce a postup všech projektů do krajského kola soutěže.

 

 

 

 

  • Papilární linie – Anna Heczková a Ema Skácelová
  • Plastová láhev – Veronika Šťastná a Marie Růžičková
  • Automatická krmička rybiček - Radim Kolář a Filip Gebouský
  • Vlaky – Vojtěch Samek a Jan Doubek
  • Rozmnožování plazů – Jaroslav Konečný a Aleš Hudec
  • Studie vlasů napříč světadíly – Anna Kubrová a Kateřina Maděrová
  • Plochá noha – Anna Šáfrová a Barbora Keyřová
  • Nepájivé pole – František Zápotocký

 

V úterý 19. března 2019 proběhlo krajské kolo této soutěže v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Naši žáci soutěžili v kategorii Junior určenou pro 6. – 9. ročník ZŠ. Odborná porota hodnotila ústní prezentaci jejich projektů, vystavené postery a především vlastní vědecký přínos a zaujetí pro práci. V konkurenci celkem 24 přihlášených projektů byli nejlepší řešitelé odměněni účastí na krátkodobé odborné stáži ve Francii.

 

Ocenění s právem účasti na studijní stáži ve Francii získali s projektem Automatická krmička rybiček Radim Kolář a Filip Gebouský, s projektem Rozmnožování plazů Jára Konečný Aleš Hudec, s projektem Studie vlasů napříč světadíly Anička Kubrová a Káťa Maděrová a s projektem Papilární linie Anička Heczková a Ema Skácelová.

 

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

   

    

    

Soutěž vědeckých a technických projektů