Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Týden laskavých činů

Žákovský parlament naší školy nabídl třídním kolektivům, aby se zúčastnily 6. ročníku happeningu #jsemlaskavec, který se konal při příležitosti Světového dne laskavosti.

V týdnu od 31. 10. do 6. 11. tedy u nás proběhl týden laskavých činů, a to ve třech kategoriích: třídní kolektivy 1. a 2. stupně a smíšené týmy. Každá skupina zaznamenala svůj laskavý čin na fotografie či videa. Jednotlivci ještě navíc mohli zaznamenávat své individuální laskavosti na nástěnku do připravených srdíček.

V následujícím týdnu pan učitel Hofman zpracoval všechny laskavé činy do prezentace a proběhlo hlasování. Tři laskavé činy z každé kategorie zaslali naši Hiťáci do celorepublikového kola.

 Byli jsme překvapeni a šokováni, jak jsou naši žáci nápadití: připravili například orientační závod v ZOO pro prvňáčky se sluchovou vadou a vadou řeči ze ZŠ Logopedická, připravili si zábavné aktivity pro děti ze školky, uspořádali sbírku krmení a hraček pro zvířátka z útulku Archa a vyvenčili pejsky, nakreslili veselé obrázky pro pacienty KNL, navštívili denní stacionář U Antonína a babičkám a dědečkům napekli dobrůtky a zazpívali písničky, uklízeli odpadky v okolí školy, připravili pro učitele sladkou svačinku, podpořili postiženého chlapce Eria z Ugandy.

Týden laskavosti se prostě vydařil a my víme, že laskavosti budeme dělat i mimo určený týden.

 

Laskavé činy každé třídy můžete zhlédnout v následující prezentaci:

 

https://www.canva.com/design/DAFSAvpr49c/Wqp5GanRFGe7Gi2cbypX0w/view?utm_content=DAFSAvpr49c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Týden laskavých činů