Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Projektový den - chemie

Žáci si v osmém ročníku vyzkoušeli, jaké vlastnosti má docela obyčejná voda. V průběhu projektového dne si vyrobili destilovanou vodu, kterou následně pomocí odparků porovnali s vodou pitnou a minerální. Díky odparkům zjistili, která voda utváří vodní kámen a která ne. Zároveň jsme se naučili tvrdou vodu změkčovat pomocí sody. Dále jsme zjišťovali, jaký je rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou při rozpuštění mýdla.

Vyzkoušeli jsme si, jak reaguje voda v zelektrizovaném poli a jestli se stejným způsobem chová i benzín.

U povrchového napětí vody a jeho snižování jsme si vysvětlili princip mytí nádobí, aneb jak mycí přípravek reaguje se špínou.

Velmi zajímavým pokusem bylo i zjišťování vody v modré skalici, z které jsme vlivem zahřívání udělali bezvodý síran měďnatý a následně opět přeměnili pomocí vody na modrou skalici (pentahydrát síranu měďnatého).

Posledním a nejnáročnějším pokusem byl koloběh vody. Žáci museli nejprve složit chemickou aparaturu, a pak už jsme mohli začít pozorovat jednotlivé skupenské přechody vody včetně chemického deště.

Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie Projektový den - chemie