Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Vzdělávací program „První pomoc“

Žáci 8. a 5. ročníku navštívili Fakultu zdravotnických studií na TUL, která pro ně připravila dvouhodinový vzdělávací program základů poskytování první pomoci. V první části je Bc. Stanislav Mackovík seznámil s činností letecké záchranné služby a se základními pravidly poskytování první pomoci s důrazem na prevenci úrazů při sportovních aktivitách. V druhé části programu si pod vedením studentů fakulty prakticky vyzkoušeli postupy při ošetřování krvácející rány a při nepřímé masáži srdce na figuríně. Součástí programu byla také ukázka přístrojového vybavení sanitního vozu fakulty.

 

Pro žáky byl program přínosný, doplnili si znalosti z hodin biologie člověka a prakticky si vyzkoušeli úkony při poskytování první pomoci. Tímto bychom chtěli Fakultě zdravotnických studií za celou akci poděkovat. Alena Šáfrová, Veronika Odvárková.

 

 

   

Vzdělávací program „První pomoc“