Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Debrujáři

Malí debrujáři je celostátní organizace dětí, které baví dělat pokusy a dozvídat se mnoho zajímavých věcí. Debrujáři jsou chlapci a děvčata ve věku 7 až 18 let, kteří mají aktivní zájem o vědu a techniku. Formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami se snaží vlastníma rukama objevovat zákonitosti různých jevů. Jednotlivé kluby jsou sdruženy v Asociaci malých debrujárů ČR (AMD), která vznikla už v roce 1992. Debrujárské hnutí vzniklo v Kanadě a jeho název je odvozen z francouzských slov debrouillard, debrouiller (šikovný, obratný; objevovat, umět si poradit). K hlavním cílům Asociace patří podpora rozvoje osobnosti dětí a mládeže, přispění k tvořivým aktivitám v oblasti vědy, techniky a ekologie, pořádání táborů a soutěží a v neposlední řadě navazování a udržování kontaktů s partnerskými organizacemi domácími i zahraničními. Webová stránka AMD má adresu www.debrujar.cz.