Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

O škole

Kdo jsme?

"Škola pro život", jejíž historie sahá až do roku 1889. Nacházíme se v okrajové a klidné části Liberce v blízkosti Jizerských hor.
K nám do Ruprechtic na náměstí se snadno dostanete autobusem č. 25.

Jsme plně organizovaná škola rodinného typu s kapacitou 385 žáků a ke každému z nich uplatňujeme individuální přístup. Naše vzdělávání probíhá v duchu Senecova moudra:  "Neučím se pro školu, ale pro život."

 

Co nabízíme?

 • kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými pedagogy

 • individuální přístup ke všem žákům

 • logopedickou péči

 • poradenské služby výchovného a kariérového poradce, metodika prevence

 • výuku cizích jazyků (angličtina od 1. třídy a němčina od 7. třídy)

 • zapojení rodilého mluvčího do výuky AJ

 • výuku informatiky od 4. ročníku

 • environmentální výchovu (výukové programy pořádané ekologickými organizacemi, výukové a badatelské projekty na vlastním pozemku)

 • výuku v nové počítačové učebně

 • nově zrekonstruovanou tělocvičnu s posilovnou a saunou

 • revitalizovanou školní zahradu pro výchovně vzdělávací a mimoškolní akce

 • volitelné předměty již od šesté třídy (sportovní hry, konverzace v Aj, počítačová grafika, výtvarná praktika, fyzikální a chemická praktika, základy ekologie, geografie Liberecka …)

 • programy prevence rizikového chování žáků (Maják o.p.s., Středisko výchovné péče Čáp)

 • kulturní a výchovně-vzdělávací pořady (návštěva divadel; hudební, literární, zeměpisné a dějepisné pořady)

 • sportovní kurzy pro 6. - 9. třídu (turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký)

 • stojany na kola v areálu školy

 • pobyty v přírodě pro 1. - 5. třídu

 • týdenní pobyty v Anglii a Německu

 • vícedenní vzdělávací výjezdy pro 6. - 9. třídu

 • zapojení do projektů (Ovoce do škol, Mléko do škol, Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, Erasmus plus,   ...)

 • širokou nabídku zájmových aktivit (míčové a sportovní hry, florbal, hra na kytaru nebo na flétnu, taneční kroužek, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, programování...)

 • školní akce pro děti a širokou veřejnost (výtvarná soutěž Zlatý štetec, Drakiáda, Věncování, Den duchů, Velikonoční dílny...)

 • Tvořivé dílny pro předškoláčky - příprava na školu

 • školní družinu pro žáky 1. – 3. třídy

 • stravování ve školní jídelně s vlastní kuchyní

 

 

 

O škole O škole