Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Projekty EU

Projekt "Podpora manuální zručnosti" v výzvy OP VK č. 57

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0315

Díky projektu "Podpora manuální zručnosti" bylo do školy zakoupeno vybavení pro školní dílny - vrtačky, pilky, přímočaré pily, pilníky, šroubováky, kladiva... a děti z 2. stupně měly možnost během projektového dne vyzkoušet poprvé svou manuální zručnost. Každá třída si vybrala jiný projekt, na kterém pracovala - v některých třídách pracovaly děti samostatně, každý na svém vlastním výrobku. V jiných třídách, kde byl produkt, který měl vzniknout, složitější a náročnější na výrobu, žáci pracovali po skupinkách 2 - 4 žáků společnými silami. Během projektových dnů děti pracovaly na následujících projektech: budka pro ptáčky, brousítko na tužky a kružítka, otvírák na lahve, dřevěný hlavolam Hanojská věž, či solární panely. V návaznosti na projekt už žáci sedmé třídy pokračovali ve využívání nářadí a ještě vyrobili krmítka pro ptáčky během hodin pracovních činností.

Věříme, že tento projekt a zakoupené nářadí nám pomohou podpořit a rozvíjet u žáků ZŠ manuální zručnost, která se jim v budoucnu jistě bude hodit, ať už na středních školách či učilištích, tak i v jejich osobním životě. Zároveň se takovouto prací u žáků rozvíjejí tzv. měkké kompetence - učí se spolupráci, řešení problémů v týmu, strategickému myšlení atd.

Projekt "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi čtenářem." v výzvy OP VK č. 56

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1785

Projekt "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi čtenářem." jak již sám název napovídá byl zaměřen na dvě hlavní oblasti - podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti a podpora a motivace žáků k učení se cizím jazykům.

V rámci klíčové aktivity nazvané Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti bylo do školy zakoupeno 388 nových knih do žákovské knihovny, přičemž knihy byly pečlivě vybírány tak, aby si vybral každý. Nakoupili jsme knihy pro začínající čtenáře, ale i pro již zdatné čtenáře a teenagery, knihy s různou tématikou a různých žánrů - pohádky, fantazy, historické romány, sci-fi, detektivky, dívčí romány, dobrodružné romány... Zároveň byly vytvořeny čtyři sady ročních tematických plánů pro čtyři ročníky (pro 3., 4., 5. a 6. třídu), ve kterých se popisují náměty na čtenářské dílny či čtenářské lekce a je zde i popsáno, jaké aktivity se ve které hodině využívají. Nová forma čtení má zatím u dětí velký úspěch + nové knihy vzbudily u dětí daleko vyšší zájem o návštěvu škoní knihovny než dříve. Novátorskou metodu vedení hodin čtení pomocí čtenářských dílen a čtenářských lekcí se velico pochvalují i paní učitelky a věří, že právě tudy vede cesta ke čtenáři a právě tímto směrem bychom se ve škole měli ubírat, abychom u dětí probudili zájem o knihy a podpořili tak jejich rozvoj čtenářské gramotnosti.

Druhou klíčovou aktivitou, kterou naše škola v rámci projektu realizovala byl Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Třináct vybraných žáků z 9. A vyjelo v neděli 13 září na šestidenní jazykově vzdělávací zájezd do Německa, do Berlína. Další skupina třinácti vybraných žáků tentokrát ze 7. a 8. A vyjela v sobotu 19. září do jižní Anglie, do Worthingu. Obě skupiny během pobytu v zahraničí absolvovali celkem šestnáct hodin výuky daného jazyka na tamní jazykové škole. Angličtinu a němčinu ale měli možnost procvičovat během celého pobytu - v rodinách, kde byli ubytováni, při nakupování, během návštěvy památek. Na obou zájezdech toho žáci navštívili opravdu hodně z historických a kulturních památek dané oblasti a odnesli si nejen spoustu nových a nezapomenutelných zážitků, ale také nové užitečné vědomosti a získali trochu i povědomí o tom, jak se žije v dalších evropských zemích mimo Českou republiku.

Paní učitelky, které s dětmi oba zájezdy absolvovaly, hodnotí tyto pobyty za velice přínosné pro další rozvoj dětské osobnosti. Takovéto zážitky a zkušenosti pomáhají dětem utvářet si svůj vlastní názor na svět kolem nich, dávají jim větší rozhled a ukazují jim možnosti, jaké v dnešní době jsou, určitě jsou takovéto pobyty motivací pro další studium jazyka (popř. jazyků).

 

Projekt IANUA (Janička)

Projekt se zaměřuje ve spolupráci s Britskou Radou (British Council) na zlepšení jazykových schopností žáků a učitelů základních škol. Na zúčastněných školách proběhne integrace metody CLIL* do výuky tématu Člověk a jeho svět za pomoci připravených video-lekcí, na 40 zúčastněných školách také za pomoci školních asistentů relokovaných na 9 měsíců na danou školu. Dále školy získají metodickou pomoc a poradenství při zvyšování jejich internacionalizace a pro učitele cizích jazyků i školení didaktických kompetencí k výuce cizích jazyků.

* CLIL – Content and Language Integrated Learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality jazykové a odborné výuky jejich propojením metodou CLIL a zvýšením jazykové vybavenosti u učitelů základních škol. Souvisejícím cílem je zvýšení internacionalizace škol.

web projektu: janicka.scio.cz

 

Moderní dějiny do škol

Základním záměrem projektu je zvýšit kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání žáků a pedagogů ZŠ a SŠ v oblasti témat národních dějin 20. století v mezinárodním kontextu ve školním dějepise i příbuzných společenskovědních předmětech. Cílem je také představit moderní metody výuky soudobých dějin a konkrétní výstupy projektu pracovníkům České školní inspekce a zapojit je do procesu modernizace výuky. Zásadním cílem je vytvořit a uvést do praxe dlouhodobý funkčně strukturovaný vzdělávací model výuky soudobých dějin založený na prožitkových metodách učení v souladu s RVP, na partnerské tvůrčí spolupráci cílových skupin a Občanského sdružení PANT, jakož i společných aktivitách žáků a učitelů zapojených do projektu. Významným prvkem je proto vytvoření sítě partnerských škol, které budou na jednotlivých aktivitách participovat. Projekt je koncipován do několika vzájemně provázaných realizačních rovin, které se budou naplňovat paralelně v jeho průběhu.

 

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně, tj. žáci prvních až pátých ročníků základních škol.

 

Projekty EU Projekty EU