Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Přírodní zahrada pro výuku EVVO

Projekt je podpořen:

Naším dlouhodobým cílem je zefektivnit environmentální výchovu a přenést ji z interiéru do terénu. Potřebujeme tedy přizpůsobit školní zahradu k výuce.

Zapojují se žáci, rodiče, partneři školy do budování této přírodní učebny, ale také do jejího udržování, jako základ komunitního života.

Vytváříme přírodní zahradu (založenou na principu soužití lidí a drobných zvířat všeho druhu) s přírodní učebnou a dalšími prvky. Vzniká tak místo pro poznávání a pochopení fungování a vazeb uvnitř ekosystémů přírodních zahrad, v návaznosti na proměnlivosti jednotlivých ročních období.

O projektu

V rámci zlepšování podmínek byla vybudována přírodní učebna pro 30 žáků charakteru zahradního altánu s lehkou dřevěnou konstrukcí, která je zavětrovaná.

V rámci revitalizace zahrady došlo také k dalším úpravám potřebným pro environmentální výchovu a k oživení zahrady vytvořením vhodných biotopů (jezírko, květnatá loučka, kamenný pahorek, suchá zídka, divoká část s tlejícím mrtvým dřevem a listím). Pro potřeby výuky dále vznikly meteostanice, geokoutek, hřbitov odpadků, založili jsme kompost. Žáci se podíleli na vytvoření hmyzího hotelu, ježkovníku a plazníku. Instalovali jsme ptačí budky a krmítka pro ptáky s webovou kamerou.

Pro badatelsky orientovanou výuku využíváme badatelské batůžky (obsahují síťku pro odchyt drobných bezobratlých, misky a krabičky, pinzety, lupu, planktonku, klíče k určování obojživelníků a plazů, pavouků, půdních bezobratlých, vodních bezobratlých)

Projektové dny

Péčí o zahradu a její jednotlivé biotopy si žáci uvědomí řadu zdánlivých maličkostí v každodenním životě, kterými mohou přispět k ochraně biodiverzity, přírody a životního prostředí. Zlepšujeme kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím učebny uzpůsobené k výuce i celé zahrady jako celku - výukové programy pro žáky, projektové dny.

 

1. stupeň a ŠD - zaměření na rozvoj environmentální senzitivity u žáků:

Zahrada všemi smysly (zaměřené na práci s naučnými interaktivními tabulemi)

Ptáci na krmítku (získávání poznatků o různých druzích ptáků, využití naučných interaktivních tabulí)

Rok na školní zahradě (prožitkové hry, pozorování změn během ročních období)

Co skrývá voda (lovení a určování pomocí klíče běžných druhů vodních živočichů).

 

2. stupeň - zaměření na upevnění poznatků v oblasti přírodních zákonitostí a výzkumných dovedností u žáků:

Co skrývá půda (složení a vznik půdy, určení kyselosti půdy, půdní živočichové pod lupou, určování druhů podle klíče)

Hmyzí říše (pozorování a poznávání zástupců hmyzí říše)

Ptáci (získávání poznatků o různých druzích ptáků, využití naučných interaktivních tabulí a webových kamer)

Meteorologie (vyhodnocování a zpracování naměřených meteorologických dat)

 

V roce 2017 se nám podařilo získat dotace a dary z následujících fondů:

Dotace z Fondu rozvojové spolupráce Grantového fondu SML ve výši 35 000 Kč na nákup zahradní techniky - sekačka na trávu, hrábě, motyky, rýče, vidle, kolečka, žebřík, srp, konve, lopaty, motyčky, sázecí kolíky a lopatky, teleskopické nůžky na silné větve, nůžky na trávu, na živý plot, zahradní nůžky, sekery, pilky a pily, ponorné čerpadlo, pumpa.

Lesy ČR ve výši 20 000 Kč na nákup naučných tabulí.

Ekofond MML ve výši 150 000 Kč na venkovní přírodní učebnu, jezírko, květnaté loučky, budky a krmítka pro ptáky, suché zídky.

Dotační fond Libereckého kraje ve výši 120 000 Kč na meteostanici, geokoutek, hřbitov odpadků, smyslovou stezku, badatelské batůžky, ježkovník, plazník a hmyzí hotel.

Finanční dar od KNORR-BREMSE ve výši 20 000 Kč na nákup dřeva na venkovní učebnu.

V roce 2018 se nám podařilo získat dotace a dary z následujících fondů:

Ekofond MML ve výši 160 000 Kč na venkovní naučné tabule, budky a krmítka pro ptáky s web kamerou, publikace a metodiky pro výuku.

Nadace Preciosa ve výši 15 000 Kč na spolufinancování meteostanice