Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Za lepším klimatem na ZŠ náměstí Míru

Cílem projektu je podpora učitelů při budování bezpečného sociálního klimatu ve všech třídách a co největší preventivní působení. K tomu však učitelé potřebují načerpat více zkušeností, aby mohli efektivně vést třídnické hodiny a pravidelně pracovat s kolektivem své třídy. Na začátku školního roku 2017/2018 projdou sérií školení, která se touto tématikou zabývají. Následně povedou třídní učitelé v 5. – 9. ročnících pravidelné třídnické hodiny s podporou ve formě konzultací s lektorkou ze společnosti MADIO z. s. Vzhledem k formě výuky v 1. – 4. ročnících budou učitelé nabyté zkušenosti využívat při běžné práci se třídou. Škola se díky projektu více zaměří na primární prevenci rizikového chování a bude moci lépe předcházet problémovým situacím ve škole.