Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

O škole


Rozcestník

Kdo jsme?

Historie naší školy sahá až do roku 1889 a snažíme se být školou, která připraví své žáky pro budoucí život. Nacházíme se v okrajové a klidné části Liberce v městské části Ruprechtice.

Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s kapacitou 420 žáků. Ke každému z nich uplatňujeme individuální přístup. Naše vzdělávání probíhá v duchu Senecova moudra:  "Neučím se pro školu, ale pro život."

 

Co nabízíme?

 • kvalitní výuku zajištěnou kvalifikovanými pedagogy

 • individuální přístup ke všem žákům

 • školní družinu pro žáky 1. – 3. třídy
 • poradenské služby výchovného poradce, kariérového poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga (etoped)

 • výuku cizích jazyků (anglický jazyk od 1. třídy a německý jazyk od 7. třídy)

 • zapojení rodilého mluvčího do výuky AJ

 • výuku informatiky od 4. ročníku v nových počítačových učebnách

 • environmentální výchovu (výukové programy pořádané ekologickými organizacemi, výukové a badatelské projekty na vlastním pozemku)
 • výuku v nově zrekonstruované škole včetně nového moderního vybavení (multimediální učebna, přírodovědná učebna, učebna chemie a fyziky, řemeslné dílny, žákovská kuchyňka)

 • revitalizovanou školní zahradu pro výchovně vzdělávací a mimoškolní akce

 • volitelné předměty již od šesté třídy (sportovní hry, konverzace v Aj, počítačová grafika, výtvarná praktika, fyzikální a chemická praktika, základy ekologie, geografie Liberecka …)

 • programy prevence rizikového chování žáků (Maják o.p.s., Středisko výchovné péče Čáp)

 • kulturní a výchovně-vzdělávací pořady (návštěva divadel; hudební, literární, zeměpisné a dějepisné pořady)

 • sportovní kurzy pro 6. - 9. třídu (turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký)

 • pobyty v přírodě pro 1. - 5. třídu

 • týdenní pobyty v Anglii a Německu

 • vzdělávací výjezdy pro 6. - 9. třídu

 • zapojení do projektů podporovaných EU, SML a KÚL

 • širokou nabídku zájmových aktivit (např. míčové a sportovní hry, florbal, hra na kytaru nebo na flétnu, taneční kroužek, keramika, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, programování, práce s OZOBOTY, malý kuchtík atd.). Kroužky jsou každoročně aktualizovány.

 • logopedickou péči
 • školní akce pro děti a širokou veřejnost (výtvarná soutěž Zlatý štětec, Drakiáda, Věncování, Den duchů, Velikonoční dílny, sportovní výzvy apod.)

 • dílny tvořivosti pro předškoláčky - příprava na školu

 • stravování ve školní jídelně s vlastní kuchyní a výběrem ze dvou jídel

 

 

O škole O škole O škole O škole O škole O škole O škole