Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Chemická praktika

Výuka Chemických praktik směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických zákonitostí s využíváním jednoduchých i složitějších chemických pokusů, řešení problémů a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích. Žáci pokusy provádějí samostatně či ve dvojicích.

Během školního roku se žáci seznámí s tématy:

  • Sestavování složitějších chemických aparatur
  • Práce se sklem
  • Nadstavbové pokusy z různých oblastí chemie
  • Prezentace vlastního pokusu před žáky
  • Záznam jednoduchého domácího pokusu včetně digitálního zpracování