Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Ekologická praktika

Cílem předmětu Ekologická praktika je poznávání složitostí, mnohotvárnosti a souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností. Prostřednictvím terénního, badatelského a projektového vyučování žáci zkoumají změny probíhající v přírodě a následky ovlivňující důležité místní i globální ekosystémy. Žáci jsou vedeni k tomu, aby využívali vlastní přírodovědné poznávání ve prospěch ochrany životního prostředí a principu udržitelného rozvoje. A zároveň si uvědomili pozitivní vliv přírody na život člověka.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy a aktivitami:

  • terénní výuka na školní zahradě a v blízkém okolí školy
  • praktické využití určovací literatury a mobilních aplikací
  • význam zeleně
  • praktické poznávání ptáků na krmítku, péče o krmítka/ budky
  • poznávání přírody všemi smysly – příroda v průběhu ročních období
  • základy udržitelného způsobu života