Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Fyzikální praktika 8. třídy

Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a měřit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • Vlastnosti kapalin a plynů
  • Práce a výkon
  • Elektrické jevy
  • Elektrické obvody (měřené proudu, napětí …)