Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Geografické informační systémy

V předmětu GIS se budou žáci učit pracovat s daty, které mají nějaký vztah k území – co se kde nachází, co se kde pohybuje, co se kde stalo; rozvíjet geografické a analytické myšlení. V předmětu se budeme věnovat aktuálním tématům z různých oblastí (geografická, přírodní, hospodářská, společenská, kulturní). Žáci se zároveň naučí tato data prezentovat.

Během školního roku se žáci seznámí s tématy:

  • systém GIS – jejich praktické využití
  • sběr dat v terénu, jejich zaznamenání a analýza
  • Mapy s příběhem – prezentace sebraných dat
  • Geografický dotazník