Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Geografie Liberecka

Předmět Geografie Liberecka si klade za úkol seznámit žáky s místem, kde se nachází jejich škola a kde žijí. Výuka probíhá formou skupinové práce, projektů a práce v terénu.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • historie a současnost regionu – seznámení s významnými historickými milníky regionu, porozumění současnosti a přemýšlení o budoucnosti
  • geografická specifika regionu – jak ovlivňuje okolní krajina hospodaření a život v regionu
  • životní prostředí v regionu – mapování a hodnocení stavu životního prostředí v regionu, zamýšlení se nad možnostmi zlepšení životního prostředí a udržitelným způsobem života
  • kultura, tradice, přírodní a kulturní památky