Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Konverzace v AJ

V hodinách anglické konverzace se žáci učí zvládat různé komunikační situace v anglickém jazyce. Navíc si rozšiřují znalosti o kultuře a zvycích v anglofonních zemích. V hodinách je kladen důraz na rozvoj komunikačních schopností, zejména mluvený projev. Žáci používají složitější gramatické struktury a orientují se v širších tematických okruzích. Oproti běžným hodinám anglického jazyka je zde více prostoru pro cvičení, poslech a diskusi. Žáci se zdokonalují v samostatném ústním projevu.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • samostatný mluvený projev
  • konverzace – nácvik dialogů v anglickém jazyce
  • různé druhy poslechových cvičení (rozdílné druhy přízvuků, dialektů apod.)
  • výběr témat částečně ovlivní sami žáci na začátku školního roku