Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Příprava pokrmů

Vzdělávací předmět příprava pokrmů umožňuje žákům získat základní pracovní dovednosti a návyky při přípravě pokrmů, seznámit se s vybranými technologickými postupy a osvojit si jednoduché pracovní postupy. Žáci jsou vedeni k volbě a používání vhodných pomůcek, práci s dostupnou technikou, k osvojení si zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, k organizaci a plánování práce a technologické kázni, k šetření energií, vodou a potravinami, k pozitivnímu vztahu k práci. Dále jsou vedeni k rozvoji zdravé sebedůvěry a schopnosti spolupracovat.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • s jednotlivými druhy potravin, s jejich tříděním dle specifických vlastností
  • s rozšířením znalostí o zásadách správné výživy a uplatňováním v praxi
  • s orientací v kuchařských knihách, se samostatným výběrem receptů, se stanovením potřebného množství surovin, se spoluprací ve skupině, se samostatným nákupem potřebných potravin, s přehledem o cenách, s orientací v etiketách o trvanlivosti a složení potravin
  • jsou vedeni k samostatné příprava pokrmů dle zvoleného tématu
  • s dodržováním pitného režimu, volbě vhodných nápojů
  • dodržování základních principů stolování a společenského chování
  • jsou vedeni k odpovědnost za úklid pracoviště a spolupráci ve skupině