Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Řemesla pro život

Cílem předmětu je seznámit žáky s technickými nákresy a v pravoúhlém promítáním těles. Žáci se seznámí s prací s různými materiály. Výuka bude probíhat ve školní dílně, která je dostatečně vybavena pro plnění tohoto předmětu. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v týmu.

Budeme vyrábět jednoduché i složitější výrobky, při práci využijeme nejrůznější nástroje – známé i neznámé. Troufneme si na kladivo, pilku, řezák, i vrtačku, seznámíme se s bruskou, ale dobře nám poslouží i obyčejné nůžky. Žáci si z předmětu odnesou hotové výrobky, některé na okrasu, jiné na hraní a nebudou chybět ani předměty s praktickým využitím.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • Technické výkresy
  • Kvótování
  • Práce se dřevem
  • Práce s plasty
  • Práce s kovem
  • Zapojování a sestavování jednoduchých elektrických obvodů a stavebnic