Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Sportovní hry

Cílem předmětu Sportovní hry je seznámit žáky se základy jednotlivých sportovních her. Obsah učiva navazuje na výuku tělesné výchovy a jednotlivé poznatky propojuje. V tomto předmětu je kladen důraz na rozvoj pohybových a koordinačních schopností žáka spolu s rozvojem jeho herních dovedností. Důraz je kladen na individuální i kolektivní práci v teamu. Žáci si osvojí poznatky z jednotlivých sportovních her. Žák získá také základní znalosti o regeneraci a zatížení během sportovní činnosti. Výuka bude probíhat v tělocvičně a přilehlém okolí školy.

Během školního roku se žáci seznámí s tématy tradičních i netradičních sportovních her:

  • Míčové sporty (basketbal, fotbal, volejbal, vybíjená, přehazovaná)
  • Netradiční sporty (přehazovaná, ringo, BumBác Ball, frisbee)
  • Pálkové sporty (softbal)
  • Florbal
  • posilování