Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Výtvarná praktika 6. třídy

Cílem předmětu Výtvarná praktika je prohloubení učiva výtvarné výchovy. Seznámení s náročnějšími technikami, práce na velkých formátech vyžadujících větší časovou náročnost. Důraz bude kladen na řešení výtvarných problémů, na experimenty s výtvarnými technikami a materiály. Kritické hodnocení vlastního díla
a posuzování díla v rámci celé skupiny.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • práce s grafickými technikami, tvorba matric pro tisk (využití tiskařského lisu, bezpečnost práce)
  • využití specifických nástrojů (rydla, perořízky…)
  • experimentální techniky a nástroje (stříkání, práce s textilem
  • velkoformátová tvorba (A2 a větší)
  • samostatná i skupinová tvorba (diskuse nad výtvarným dílem)