Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Výtvarná praktika 7. třídy

Cílem předmětu Výtvarná praktika je prohloubení učiva výtvarné výchovy. Práce s náročnějšími technikami
a práce na velkých formátech. Diskutování a rozbory uměleckých děl v návaznosti na vybrané umělecké
a historické slohy a směry. Tvorba a hodnocení vlastního díla.

Během školního roku se žáci seznámí s tématy:

  • práce s uměleckým dílem (rozbory – motivy, myšlenky, techniky, barva, kompozice, adjustace)
  • inspirace dílem umělců (moderního umění 20. a 21. st.)
  • práce s fotografií (např. mobilní aplikace Polish, úprava fotografie – tvarová, barevná deformace a výstup pro vlastní dílo)
  • tvorba vlastních děl