Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Akce školní družiny 2022/2023


Únor - 5. oddělení

Únor - 5. oddělení
Měsíc únor byl krátký, ale i tak jsme toho zvládli dost. Čekalo nás povídání o ohrožených zvířatech, jejich záchraně v zoologických zahradách a národních parcích. Děti přinesly zajímavé referáty,...

Únor 1. oddělení

Únor 1. oddělení
Únor je obdobím masopustu a karnevalového veselí. V družině jsme si povídali o původu a historii karnevalů. Také si prohlédli pěkné video o masopustu z cyklu Naše tradice, které nás seznámilo s...

Leden 4. oddělení

Leden 4. oddělení
Po vánočních prázdninách a Novém roce jsme se všichni setkali odpočatí a radostní z prožitých chvil s rodinou. Vyprávěli jsme si, čím nás Ježíšek obdaroval, čím jsme obdarovali blízké my a co...

Leden - 6. oddělení

Leden - 6. oddělení
Tématem měsíce ledna byli ptáci na krmítku. Ptáčky jsme byli pozorovat na školní zahradě, kde jsme jich z místní pozorovatelny spatřili velké množství. Některé děti se společně doma potom zapojily...

Leden - 5. oddělení

Leden - 5. oddělení
Začalo nám 2.pololetí a v lednu spousta věcí, na které jsme se moc těšili. Napadl nám i sníh a tak děti mohly ježdíkovat a stavět sněhuláky. Na začátku ledna jsme si povídali o svátku Tří králů a...

Leden - 3. oddělení

Leden - 3. oddělení
Vánoční prázdniny se přehouply takovou rychlostí, že jsme se ani nerozkoukali a byl tu leden. Začali jsme povídáním a čtením o Třech Králích, pustili jsme si i krátkou pohádku. Vybarvili jsme...

Leden 1. oddělení

Leden 1. oddělení
Po vánočních prázdninách jsme se do školy vrátili odpočatí a plni elánu. První týden jsme v družině věnovali přípravě na svátek Tří králů. Děti ve výtvarné výchově tvořili koláž a my v družině...

Leden 2. oddělení

Leden 2. oddělení
V lednu jsme se konečně dočkali sněhové nadílky a dosyta si jí užili. Ať už při „Malé zimní olympiádě“ nebo při stavění sněhuláků a různých staveb ze sněhu či jízdy na ježdících. V herně jsme...

Malá zimní olympiáda

Malá zimní olympiáda
Konečně nám napadl sníh a my jsme si mohli společně užít „Malou zimní olympiádu“.  K plnění soutěžních úkolů jsme využili přírodní překážky a terče. Běželi jsme slalom mezi stromy, házeli na...

Prosinec 4. oddělení

Prosinec 4. oddělení
Měsíc prosinec nám příliš sněhových radovánek nedopřál, nicméně v prostorách ŠD jsme si dosyta užili kouzlo a atmosféru adventního období. Společně jsme se pustili do čtení knihy Veselé Vánoce od...

Prosinec - 3. oddělení

Prosinec -  3. oddělení
 rosincové vánoční období jsme si moc v družině užili. Povídali jsme si o všech adventních nedělích. Jaké jsou zvyky tradice v těchto dnech. Nezapomněli jsme ani na svatou Barboru či na Mikuláše...

Prosinec 2. oddělení

Prosinec 2. oddělení
Prosinec je nejkrásnějším obdobím v roce, čas plný očekávání, tvoření a úžasných zážitků. Společně jsme si povídali o adventním období, zvycích a tradicích vztahujících se k tomuto času....

Prosinec 6. oddělení

Prosinec 6. oddělení
V prosinci přišla krásná zima a napadl očekávaný sníh. Děti se těšily na ježdíkování, které si užily na několika místech našich vycházek. O ředitelském volnu jsme při procházce lesem donesli...

Prosinec 5.oddělení

Prosinec 5.oddělení
V prosinci jsme se už začínali těšit na vánoce. S dětmi jsme měli ještě jedno adventní tvoření, které se nám opět moc povedlo.  Povídali jsme si o adventnu, co to slovo znamená a co každá ze...

Listopad 5.oddělení

Listopad 5.oddělení
Posledním podzimním měsícem byl listopad. Počasí nám ještě přálo a tak jsme s dětmi mohli pozorovat, co se děje v přírodě, v půdě. Na školní zahradě jsme pod listím hledali, různé bezobratlé...

Prosinec 1. oddělení

Prosinec 1. oddělení
První adventní týden jsme v družince zahájili povídáním o sv. Mikuláši a sv. Barboře. Četli jsme legendy o jejich životě a zvycích, které se k těmto svátkům váží. Děti si vyrobily z papíru...

Listopad 4. oddělení

Listopad 4. oddělení
V měsíci listopadu jsme se věnovali ze světa přírody rozkladačům opadanky a další půdní zvířeně. Shlédli jsme několik zajímavých „edu“ videí a pracovali s badatelskými deníčky. Při pobytu venku si...

Adventní tvoření prvňáčků

Adventní tvoření prvňáčků
V úterý 13. 12. a ve středu 14.12. se ve školní družině uskutečnila dvě adventní tvoření pro třídy 1. A a 1. B. Společný čas jsme vyplnili povídáním o zvycích a tradicích, děti si vyzkoušely nové...

Listopad 1. oddělení

Listopad 1. oddělení
Konec října a začátek nového měsíce byl ve znamení příprav na Den duchů. Konkrétně výrobou dýně technikou papírové mozaiky. Kdo chtěl, mohl si vyrobit fešný náramek ve tvaru netopýra, který skvěle...

Listopad 2. oddělení

Listopad 2. oddělení
V listopadu jsme si s dětmi povídali o půdních živočiších a jejich významu v přírodě. Prohlédli jsme si společně několik nejčastějších rozkladačů opadanky a další půdní zvířeny. Dozvěděli jsme se...