Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Duben 1. oddělení

Dubnové počasí bylo doslova aprílové, ale nám v družině to nevadí, protože jsme zvyklí chodit ven za každého počasí. Tento měsíc jsme si dle plánu povídali o dravcích a tažných ptácích. Děti si zopakovaly ptáky, které známe z krmítek a dozvěděly se, proč ptáci migrují do teplých krajin a jaké druhy se k nám každoročně vrací. Na školní zahradě jsme si byli prohlédnout budku pro sýkorky a špačkovník. Těšíme se, až budky obydlí ptačí rodinky a my budeme moci sledovat vývoj ptáčat. K ptačímu vyprávění si děti vyrobily papírové čápy. Ku příležitosti dne Země jsme si povídaly o třídění a recyklaci odpadků. Z recyklovaných materiálů jsme vyráběli čarodějnice, které nám posloužily k výzdobě třídy na školní slet čarodějnic. Poslední pátek se v celé škole slétly čarodějové a čarodějnice. Už od rána se kouzelně nejen psalo, četlo, počítalo, ale i kouzlilo a vařily se lektvary. Celý rej vyvrcholil v odpolední družině, kde si děti zasoutěžily ve sbírání zaklínadel.

Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení Duben 1. oddělení