Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Duben 3. oddělení, 2. A

Dubnové počasí bylo zvláštní, střídalo se jaro se zimou. Přesto se činnosti ve školní družině nesly v jarním duchu a probouzející se přírody. Na našich badatelských výpravách jsme jaro nasávali doslova všemi smysly. Na školní zahradě jsme si zkusili kreslit přírodninami a pozorovali pestrost barev vyskytující se v přírodě. Prošli jsme mločí stezku u Lesního koupaliště, kde se děti dozvěděly spoustu informací o našich obojživelnících. Také jsme si osvěžili informace o našich sovách, dravcích a tažných ptácích. Pracovali jsme opět s badatelskými deníky. Znalosti ze živé přírody si děti mohly ověřit v soutěžním testíku. Společně jsme oslavili Den Země a pracovali s myšlenkovou mapou. Naše třída se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásily Severočeské vodovody a kanalizace. Na téma „Toaleta a dřez – to vážně není koš“ jsme modelovali věci, které nepatří do odpadu. V soutěži jsme uspěli a byli jsme pozváni na slavnostní vyhlášení spojené s prohlídkou čističky odpadních vod. Stejně jako loni, jsme i letos nocovali ve škole. Na školní zahradě jsme opékali jablka a pekli brambory v horkém popelu. Ve třídě si děti vyrobily malou čarodějnici a před spaním si užily pohádku na dobrou noc. Následující den děti čekaly čarodějnická škola, výroba leporela a v odpolední družině si zasoutěžily v čarodějnickém reji. Všechny čarodějové, ježibaby a čarodějnice získali průkaz totožnosti, pastelky a něco dobrého na zub.

Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A Duben 3. oddělení, 2. A