Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Říjen - 2. oddělení, 1. B

V tomto měsíci jsme si v oddělení povídali o lesních zvířatech a využili k tomu zábavné výukové karty se zajímavostmi a hádankami a pohádkovou knihu s lesními příběhy. Ve výtvarné výchově jsme pracovali s temperami, kartonovým podkladem a vyzkoušeli si techniku s houbičkovým štětcem a s využitím podzimních šablon. Z přírodnin jsme dále zařadili kaštany, na které jsme malovali fixkami. Na konci měsíce jsme se vrhli na oblíbené strašidelné a tajemné téma svátku Halloween – děti měly k dispozici tematické omalovánky, pracovní listy (grafomotorika, rozvoj smyslů…), strašidelnou hudbu, toto téma jsme rovněž využili ve výtvarné výchově – tvorba mozaikové dýně z listů

Ve venkovních blocích jsme uspořádali každoroční celodružinovou akci Velká ruprechtická steeplechase na louce Cvičák. Každý zúčastněný získal sladkou odměnu a diplom. Dále jsme využili přilehlé přírody v okolí školy – louky, les, dětské hřiště a školní zahradu. Využili jsme pozorovací lupy, skákací gumy, asfaltové křídy, hráli míčové hry, stavěli domky pro zvířata a tvořili mandaly či konkrétní objekty z přírodnin. Jedno odpoledne jsme na školní zahradě plnili zábavné úkoly a povídali si o změnách v přírodě nyní na podzim.

Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B Říjen - 2. oddělení, 1. B