Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Září- 5. oddělení

Měsíc září nám přálo počasí a tak jsme co nejvíc aktivit směřovali ven.

Sportování na louce a hřišti, vycházky do okolí a návštěvy školní zahrady.

Oprášili jsme znalosti o přírodě, které máme a dozvěděli se i věci nové.

Naše motto je “Příroda všemi smysly” a tak jsme si vyzkoušeli, jak přírodu vnímáme nejen

očima, ale i sluchem, hmatem, čichem...

Přírodniny jsme využívali i při výtvarných činnostech,

Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení Září-  5. oddělení