Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Duben 2. oddělení

Duben byl velmi pestrý a akční.

Téma Velikonoc vládlo v našem oddělení až do samotných prázdnin. Povídali jsme si o zvycích, tradicích, pranostikách, ukazovali jsme si symboly tohoto svátku a v neposlední řadě jsme v tomto duchu také tvořili. Děti si pomalovaly plastové květináčky, kam si na školní zahradě nabraly hlínu a v ŠD jsme do ní pak zasadili pšenici a dodělali zápichy.

Na začátku dubna se konala akce společná pro celou ŠD, a to zvířátkový karneval. Navštívila nás naše milá kolegyně, lektorka zumby, a dětem program parádně zpestřila. Kostýmy byly opravdu krásné a originální. Soutěžilo se, tančilo, radovalo se.

Po prázdninách jsme „oslavili“ Den Země, vytvořili jsme si dvě planety Země – jednu šťastnou, druhou smutnou, nemocnou. Přiřazovali jsme kartičky, co jí dělá dobře a co jí naopak ubližuje. Děti o tomto tématu hovořily velmi empaticky a citlivě.

Ke konci měsíce jsme se věnovali tradici Filipojakubské noci a vytvořili si čarodějnice. Navštívili jsme také školní zahradu, sledovali, jak v ní vše ožívá a kvete (živočichové i rostliny) a plnili zadané úkoly.

Konala se také v pořadí druhá společná akce pro ŠD v tomto měsíci – tentokrát šlo o čarodějnické soutěžní odpoledne, které jsme si díky krásnému počasí užili venku. Děti se učily (a velmi dobře!) různá zaklínadla a poznávaly různé čarodějnice díky indiciím, 2. A připravila s rodiči lahodné a tematické občerstvení.

Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení Duben 2. oddělení