Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Květen 5. oddělení

Tématem měsíce května byly rostlinky a včelky. Hned na začátku května jsme navštívili školní zahradu. Pozorovali kvetoucí přírodu a hmyz, který se na květech vyskytoval. Děti začaly vyrábět svůj vlastní malý atlas rostlin, na kterém postupně pracovaly celý měsíc. Některé děti byly opravdu pilné jako včelky a místo malého atlasu, vyrobily pořádnou knihu. Na konci měsíce proběhlo vyhodnocení projektu, a tři nejpečlivější autoři byli oceněni diplomem, hračkou a sladkostí. Ostatní děti dostaly bonbonek. Při našich vycházkách jsme si vyzkoušeli výtvarnou  techniku landart, kdy jsme z přírodnin vytvářeli vlastní umělecká díla přímo v lese. Dozvěděli jsme se vše o životě včelky od nakladení vajíčka královnou až po sbírání pylu z rostlinek. Kolik má práce včelař kolem úlu a že také občas dostane nějaké to žihadlo, jsme shlédli na videu ve třídě. V té jsme si také vyzkoušeli při výtvarných experimentech hraní s válečkem a grafické techniky tisku při tvorbě rozkvetlé louky.

Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení Květen 5. oddělení