Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Přihlášení do školní družiny 2023/2024

Přihlašování do školní družiny a způsob platby na 1. pololetí šk. roku 2023/2024:

Elektronické přihlášení do školní družiny na školní rok 2023/2024 bude spuštěno od 28. 8. od 7:00 do 31. 8. 2023 pro všechny žáky (1., 2. a 3. třídy). Přihlášení proveďte pomocí elektronického systému, registrací níže.

Platbu školní družiny (ve výši 1.250, - Kč) na první pololetí proveďte v termínu od 28. 8. do 31. 8. 2023 (tzn. musí být připsána na účet školy 31. 8. 2023). Doporučujeme využít expresní nebo okamžitou platbu.

Žádáme o přesné zadání variabilního symbolu, který je vygenerován po registraci v elektronickém systému. Platby, které nejsou spárovány s variabilním symbolem, jsou bez upozornění vráceny.

  • Registrujte se pouze jednou.
  • Vyčkejte (potvrzovací e-mail může přijít až za 3 hodiny).
  • Zkontrolujte "Spam" a "Hromadnou poštu".
  • V případě několikanásobné registrace nebo jiných problémů s přihlášením kontaktuje neprodleně paní učitelku Čermákovou (e-mail:cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz, tel.: 603184988), jinak budou všechny násobné registrace zrušeny a platba vrácena.

V případě, že jste označeni jako náhradníci 1 až 20, platbu proveďte dle informací v automatické odpovědi, jinak platbu neprovádějte. Nemůžeme však zaručit, že všichni náhradníci budou do školní družiny přijati z důvodu maximální kapacity 135 žáků.


Připomínáme, že žák bude do družiny přijat až v okamžiku připsání platby na účet školy.
V první den návštěvy školní družiny se odevzdává zápisový lístek.


Shrnutí přihlášení pro 1. pololetí:

  1. Přihlášení prostřednictvím elektronického systému (pouze jedenkrát)
  2. Vyčkání na automatickou odpověď - potvrzení registrace
  3. Včasná platba pod správným variabilním symbolem (vygeneruje elektronický systém)
  4. První den školní družiny odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek

 

V případě problémů s elektronickým přihlašováním kontaktujte paní učitelku Čermákovou na tel. č. 603 184 988, e-mail: cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz.

Školní družina 1. pololetí 2023/2024
Lektor: Bc. Radomíra Stejskalová
Cena: 1 250 Kč
Termín konání: 4. 9. 2023 - 31. 1. 2024
Přihlášení do školní družiny 2023/2024
Dokumenty ke stažení
Zápisový lístek do družiny 2023 - 24_barevny.pdf PDF soubor Stáhnout
Zápisový lístek do družiny 2023 - 24_cb.pdf PDF soubor Stáhnout