Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Bc. Radomíra Stejskalová
Vychovatelky: Bc. Andrea Radostná, Zuzana Turková, Bc. Markéta Nedvídková, Bc. Alexandra Plešingerová

 

Kontaktní údaje jednotlivých oddělení: 

 

1. oddělení (žáci 1. A)

Bc. Alexandra Plešingerová                          

tel. 773 657 124

 

2. oddělení (žáci 1. B)

Bc. Markéta Nedvídková                             

tel. 778 761 204

 

3. oddělení (žáci 2. A)

Bc. Andrea Radostná                                   

tel. 778 761 202

 

4. oddělení (žáci 2. B)

Bc. Radka Stejskalová                                 

tel. 728 958 812

 

5. oddělení (žáci 3. A, 3. B)

Štěpánka Hermannová, Růžena Volná
tel. 778 761 203


Školní družina je určena pro žáky 1., 2. a 3. tříd.

Provozní doba: od 6:30 do 17:00 hodin.
Žáky je možné si vyzvednout do 13:30 nebo až po 15. hodině. V době od 13:30 do 15:00 probíhá ve školní družině organizovaná činnost, která se často uskutečňuje mimo areál školy.

Přihlašování do školní družiny a způsob platby na 1. pololetí šk. roku 2021/2022:

Elektronické přihlášení do školní družiny na školní rok 2021/2022 bude spuštěno od 23. 8. 2021 od 7:00 pouze pro žáky z 1. tříd a od 26. 8. 2021 od 7:00 pro žáky 1., 2. a 3. tříd. Přihlášení proveďte pomocí elektronického systému, registrací níže. Platbu školní družiny (ve výši 1.250, - Kč) na první pololetí, proveďte v termínu od 23. 8. do 5. 9. 2021. Žádáme o přesné zadání variabilního symbolu, který je vygenerován po registraci v elektronickém systému.
Připomínáme, že žák bude do družiny přijat až v okamžiku připsání platby na účet školy.
V první den návštěvy školní družiny se odevzdává zápisový lístek.


Shrnutí přihlášení pro 1. pololetí:

1) Přihlášení prostřednictvím elektronického systému
2) Včasná platba pod správným variabilním symbolem (vygeneruje elektronický systém)
3) První den školní družiny odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek