Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Provoz školní družiny

Vedoucí vychovatelka: Bc. Radomíra Stejskalová
Vychovatelky: Bc. Andrea Radostná, Bc. Markéta Nedvídková, Bc. Alexandra Plešingerová, Růžena Volná, Zuzana Škapíková

 

Kontaktní údaje jednotlivých oddělení: 

1. oddělení (žáci 1. A)

Bc. Alexandra Plešingerová                                   

tel. 773 657 124

budova B; třída 1. A (Mgr. H. Jabůrková)

 

2. oddělení (žáci 1. B)

Bc. Markéta Nedvídková                                 

tel. 778 761 204

budova B; třída 1. B (Mgr.  A. Chaloupková)

 

3. oddělení (žáci 2. A)

Bc. Andrea Radostná                          

tel. 778 761 202

budova B; třída 2. A (Mgr. L. Erbenová)

 

4. oddělení (žáci 2. B)

Bc. Radomíra Stejskalová                              

tel. 728 958 812

budova B; jazyková učebna

 

5. oddělení (žáci 3. A)

Zazana Škapíková

tel. 778 761 203

budova tělocvičny; třída 3. A (Mgr.  Z. Heppnerová)

 

6. oddělení (žáci 3. B)

Růžená Volná

te. 778 761 203

budova tělocvična; třída 3. B (Mgr. J. Osterová)

 

Školní družina je určena pro žáky 1., 2. a 3. tříd. Její maximální kapacita je 135 žáků.

Provozní doba: od 6:30 do 17:00 hodin.

Do ranní družiny lze žáka přivést od 6:30 do 7:15. 
Žáky je možné si vyzvednout do 13:30 nebo až po 15. hodině. V době od 13:30 do 15:00 probíhá ve školní družině organizovaná činnost, která se často uskutečňuje mimo areál školy.

Přihlašování do školní družiny a způsob platby na 1. pololetí šk. roku 2023/2024:

Elektronické přihlášení do školní družiny na školní rok 2023/2024 bude spuštěno od 28. 8. od 7:00 do 31. 8. 2023 pro všechny žáky (1., 2. a 3. třídy). Přihlášení proveďte pomocí elektronického systému, registrací v záložce Přihlášení do školní družiny.

Platbu školní družiny (ve výši 1.250, - Kč) na první pololetí proveďte v termínu od 28. 8. do 31. 8. 2023 (tzn. musí být uhrazena nejpozději 30. 8. 2023). Doporučujeme využít expresní nebo okamžitou platbu.

Žádáme o přesné zadání variabilního symbolu, který je vygenerován po registraci v elektronickém systému. Platby, které nejsou spárovány s variabilním symbolem, jsou bez upozornění vráceny.

  • Registrujte se pouze jednou.
  • Vyčkejte (potvrzovací e-mail může přijít až za 3 hodiny).
  • Zkontrolujte "Spam" a "Hromadnou poštu".
  • V případě několikanásobné registrace nebo jiných problémů s přihlášením kontaktuje neprodleně paní učitelku Čermákovou (e-mail:cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz, tel.: 603184988), jinak budou všechny násobné registrace zrušeny a platba vrácena.

V případě, že jste označeni jako náhradníci 1 až 20, platbu proveďte dle informací v automatické odpovědi, jinak platbu neprovádějte. Nemůžeme však zaručit, že všichni náhradníci budou do školní družiny přijati z důvodu maximální kapacity 135 žáků.


Připomínáme, že žák bude do družiny přijat až v okamžiku připsání platby na účet školy.
V první den návštěvy školní družiny se odevzdává zápisový lístek.


Shrnutí přihlášení pro 1. pololetí:

  1. Přihlášení prostřednictvím elektronického systému (pouze jedenkrát)
  2. Vyčkání na automatickou odpověď - potvrzení registrace
  3. Včasná platba pod správným variabilním symbolem (vygeneruje elektronický systém)
  4. První den školní družiny odevzdat vyplněný a podepsaný zápisový lístek

 

V případě problémů s elektronickým přihlašováním kontaktujte paní učitelku Čermákovou na tel. č. 603 184 988, e-mail: cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz.

Dokumenty ke stažení
Zápisový lístek do družiny 2023 - 24_barevny.pdf PDF soubor Stáhnout
Zápisový lístek do družiny 2023 - 24_cb.pdf PDF soubor Stáhnout