Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Informace pro strávníky

Školní jídelna zveřejňuje jídelníček vždy na jeden týden dopředu nejdéle ve čtvrtek. Obvykle se vaří dvě hlavní jídla. Strávníci jsou automaticky přihlášeni na oběd číslo 1 po připsání platby na účet školní jídelny.

Cena obědů a zálohy na stravné pro školní rok 2023/2024 dle jednotlivých věkových skupin se navyšuje.

Kategorie:

 

1. věková skupina

   7 - 10 let

   oběd 45,- Kč, měsíční záloha 900,- Kč

2. věková skupina

   11 - 14 let

   oběd 48,- Kč, měsíční záloha 960,- Kč

3. věková skupina

   15 a více let

   oběd 52,- Kč, měsíční záloha 1040,- Kč

  

 

Strávník je dle vyhlášky zařazen do věkové skupiny podle věku, kterého dosáhne v období jednoho školního roku, tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Poukázaná částka je záloha na průměrný počet dnů v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 20. den předchozího měsíce.

Na měsíc září je nutné uhradit stravné bankovním převodem nejpozději do 20. 8. 2023.

Poslední platbu na školní rok 2023/2024 je nutné provést do 20. 5. 2024. Po této platbě zrušte trvalý příkaz.
Vyúčtování za školní rok 2023/2024 se bude provádět v červenci 2024 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, které je uvedeno v přihlášce.

Strávníkům je zajišťována strava na základě přihlášky ke stravování. Údaje uvedené v této přihlášce jsou zaevidovány do stravovacího systému.

Veškeré změny jste povinni včas oznámit.

Je velmi důležité dodržovat termín splatnosti a variabilní symbol platby s ohledem na správné spárování plateb.

Placení stravného:

Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě:

číslo účtu

částka

variabilní symbol

konstantní symbol

  6397432/0800  

   podle věkové     skupiny  

   evidenční č. strávníka  

 0308

 

Po připsání platby na účet školní jídelny dojde k automatickému přihlášení strávníka na celý měsíc na oběd č. 1. Veškeré změny (odhlášení, přihlášení na oběd č. 2) si strávník provádí sám.

Plánované odhlášení oběda musí být učiněno nejpozději do 14.00 hodin předchozího pracovního dne na internetových stránkách školy  www.zsnamestimiru.cz, případně  www.strava.cz.

Vstup z našich webových stránek v záložce škola-školní jídelna-online objednávání a jídelní lístek. Po přesměrování na server strava.cz v nabídce Přihlášení (vlevo nahoře) zapíšete do pole:

Výběr jídelny: 3551

V případě náhlé neplánované nepřítomnosti má strávník možnost si oběd odhlásit do 8:00 elektronicky na e-mail jidelna@zsnamestimiru.cz, případně jej první den vyzvednout do vhodných nádob dle vyhlášky 107/2005 Sb., § 4 odst. 9. Pokud tak neučiní, oběd mu propadá bez náhrady. S okamžitou platností se oběd, první den nemoci, vydává v době od 11:00 do 11:30 z důvodu vytížení školní jídelny během výdejů. Oděd je vydávan z boku školy z ulice F. L. Věka.

V době prázdnin, případně ředitelského volna jsou žáci automaticky odhlášeni.

Jídelníček bude sestavován s ohledem na plnění spotřebního koše a pestrost stravy. 

 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí školní jídelny Lenku Blažkovou mailem jidelna@zsnamestimiru.cz, případně telefonicky na telefonním čísle 778 761 213.

Informace pro strávníky