Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Výbor SPRŠ

Výbor spolku je složený z 18 školních důvěrníků (zástupců rodičů žáků za každou jednotlivou třídu). Výbor organizuje a řídí činnost spolku, ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu, kteří plní roli statutárního orgánu organizace. Volební období je jednoleté.

 

V případě podnětů týkajících se školy (případně přímo konkrétní třídy) můžete kontaktovat tyto členy výboru spolku:

 

Třída

Jméno

Email

1.A

MYŠKOVÁ Pavla

penickova.pavla@seznam.cz

731 796 691

1.B

ŠŤASTNÁ Jana

jana.stastna62@seznam.cz

775 280 562

2.A

MASTNÁ Veronika

 

veru.mastna@gmail.com

603 583 412

2.B

DRÁPALÍKOVÁ Markéta

ketka82@seznam.cz

722 080 223

3.A

VALČÍKOVÁ Kristýna

k.valcikova@seznam.cz

725 701 215

3.B

DEVEROVÁ Petra

petradeverova@seznam.cz

604 250 928

4.A

KLÍMA Marek

marek.klima.lbc@gmail.com

 

4.B

PLAŠILOVÁ Tereza

info@kousektebe.cz

603 529 122

5.A

PĚNIČKOVÁ Veronika

verca.penda@gmail.com

602 146 466

5.B

PAVLÍK Jan

jan.pavlik@mujmail.cz

736 500 087

6.A

ČÁLKOVÁ Jarmila

jarakap@seznam.cz

777 192 002

6.B

KRČMÁŘ Petr

petr@krcmarovi.cz

739 255 226

7.A

STEHLÍKOVÁ Zuzana

zuzana.slejharova@centrum.cz

776 197 812

7.B

POLÁKOVÁ Hana

hanicka.polakova@gmail.com

776 275 061

8.A

JABŮRKOVÁ Martina

martina.jaburkova@gmail.com

8.B

   

9.A

PERLÍKOVÁ Dana

d.perlikova@seznam.cz

774 283 357

9.B

KADLECOVÁ Adéla

adela.krylova@email.cz

775 626 909