Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Čertovská škola v 1. B

V pátek 3. 12. přišli do čertovské školy čertíci, andělé a dokonce i jeden Mikuláš. Jako každý den jsme se pozdravili naším třídním pozdravem a čertovská škola mohla začít. První hodinu jsme procvičovali čtení, řešili hádanky a psali známá písmenka. Druhou hodinu nám zpestřily písničky, koledy a náš taneček na odreagování. Pak už nás čekaly pekelné počty.  Po svačině jsme si vyrobili čertovský zápich a nakreslili čertíky. Poslední hodinu jsme si povídali o andělech, čertech a Mikuláši, luštili rébusy a rozdali si čertovské vysvědčení. Podařilo se nám odškrtnout si jeden úkol z vánočního desatera. Všichni jsme od našeho Mikuláše dostali dobrůtku a nevěřili jsme, že už je konec poslední hodiny. Uteklo to opět jako voda! Věřím, že si v neděli čerti žádného prvňáčka neodnesou, protože všichni byli dnes moc šikovní. Děkuji všem rodičům, kteří pomáhali s výrobou krásných masek! Poděkování patří i Toníkovi, který si vzpomněl na své kamarády a přinesl jim malou dobrůtku. 

Belzebuba Pekelná

Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B Čertovská škola v 1. B