Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Leden 3. oddělení

Měsíc leden, mrazivý bráška prosince, nám nachytal pořádnou sněhovou peřinku; s tou jsme také spojili aktivity venku. Procházkami jsme navštívili park "U Jelena" často jsme také využívali velkého prostoru na Konopné. Sněhohrátky byly nápadité, děti stavěly sněhuláky, iglú, klouzaly se a pořádaly mezi sebou různé soutěže. Nevynechaly, navzdory sněhu, ani míčové hry. Mezi společné aktivity jsme zařadili například hru "Pif - paf". Po vánočních prázdninách jsme jedno odpoledne s ostatními pí vychovatelkami uskutečnily Malou zimní olympiádu pro všechna oddělení. Prvňáčci a druháčci museli ve vysokém sněhu jako jedna výprava, propojená rukama, zdolávat slalom, závodit na čas nebo se třeba strefit sněhovou koulí na cíl. Ve třídě jsme si povídali o tradici Tří králů, četli si zimní pohádkové příběhy, v komunitním kroužku jsme vyjadřovali názor na třídu jako kolektiv a zaměřili se na emoce (pomocí přirovnávacích karet). Kluci si velmi rádi stavějí z lega a stavebnice, holčičky si zase nadšeně půjčují domeček pro panenky nebo si vybarvují omalovánky a mandalky. Pomocí jednoduché smyčky si celá třída nakreslila krásné tučňáčky a s některými dalšími žáčky jsme vytvořili ještě přírůstky, a to odlišnou technikou (křída, barevné papíry). Hlavním tématem pro tento měsíc bylo přikrmování a zimování ptáčků - jakým zobáním jim můžeme v zimě přilepšit, jak takové krmítko může vypadat, z čeho se dá vyrobit, co do něho můžeme dávat a naopak, co by ptáčkům mohlo ublížit. Děti vyplňovaly pracovní listy, kreslily ptáčky, kteří u nás zimují, ukazovali jsme si jednotlivé druhy a pak jsme je měli za úkol poznávat z výukových kartiček.

Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení Leden 3. oddělení