Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn 6.- 8.9. 2017

Hned v prvním školním týdnu odjela 6.A na třídenní turistický kurz do Poslova Mlýna do překrásné krajiny okolo Máchova jezera. Ve středu jsme přijeli vlakem do Doks a s batohy došli do areálu. Ubytovali jsme se, prohlédli si celý areál a vyrazili na první krátký výlet. Seznámili jsme se se základy topografie a práce s mapou. Potom jsme hráli různé hry. Nejvíce zaujala hra Na koleje. Před večeří jsme se rozdělili do čtyř družstev, a to na Kočky, Psi, Hady a Žáby. V těchto týmech jsme pak po celý pobyt plnili různé úkoly. První větší úkol na nás čekal po večeři. Pantomimicky ztvárnit vylosovanou pohádku a film. Jakmile se sešeřilo, čekala nás hra na zapamatování číselných kódů a svítící proužky nám označily stezku odvahy. Podle toho, jak si kdo věřil, tak se zařadil do jedné z kategorií - Nebojsa, Bojsa a Maxíkbojsa. Ale zvládli to úplně všichni! Ve čtvrtek nás čekal 18 km dlouhý celodenní výlet na Bezděz. Počasí bylo chladné, místy pršelo, teprve cestou zpátky se ukázalo sluníčko. Cestu jsme si zpestřovali kolíčkovanou, kartáčkovým vrahem a stromovou skrývačkou. Vydanou energii jsme načerpali na výborné zmrzlině nedaleko Břehyňského rybníka. A kdo měl ještě nachozených kilometrů málo, tak se po večeři vydal s p. uč. Šáfrovou na nedaleký Králův stolec. Ještě několik her a šli jsme spát. Poslední páteční den nás čekal orientační závod, ve kterém si nejlépe vedly Vali a Kačka. A pak po několika posledních hrách sbalení batohů, oběd a pěšky do Doks na nádraží. I přes občasnou nepřízeň počasí zvládli všichni turistický kurz na výbornou. Z týmů si nejlépe vedly Kočky. Jsem ráda, že jsme měli možnost blíže poznat naše nové spolužačky a spolužáka, ale i sami sebe navzájem a posílili si vztahy ve třídě. Myslím, že kurz jsme si všichni užili. V. Machová, A.Šáfrová a I. Pašťálková

Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017 Turistický kurz 6.A Poslův Mlýn  6.- 8.9. 2017