Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Turistický kroužek

Kroužek je určen pro žáky 3. - 5. třídy. Probíhá jednou za 14 dní v rozsahu 90 minut. Hlavní náplní kroužku je poznávání okolí Ruprechtic a Liberce, orientace v mapě a v turistických značkách, seznamování se zdravovědou, 1. pomocí, historií, ale samozřejmě i s přírodou. Další náplní jsou různé hry a aktivity. Jednou za měsíc v sobotu bude naplánován celodenní výlet, kde se žáci seznámí s  přírodou a památkami ČR.