Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

O zahradě

Přírodní školní zahrada na ZŠ, Liberec, nám. Míru

 

Rozsáhlou revitalizaci našeho školního pozemku o celkové výměře 4086 m2 jsme začali v roce 2017. Snažíme se vytvořit přírodní zahradu a tím zatraktivnit výuku prvouky, přírodopisu i ekologické výchovy a přenést ji ze školních lavic do terénu.

Ze získaných dotací a během mnoha brigád jsme vybudovali různé biotopy (květnaté loučky, velké přírodní jezírko, vřesoviště, kamenné zídky, kompost, divoké části s tlejícím mrtvým dřevem, listím a „plevelem“ či kopřivami), kde mohou děti pozorovat vazby uvnitř ekosystémů.

Stále rozšiřujeme místa, kde nacházejí útočiště různorodí živočichové: zbudovali jsme hmyzí hotel, broukoviště, plazníky, pořídili jsme ježkovníky, čmelákovníky i budky a krmítka pro ptáky (z toho 2 s web kamerou). V trávě i mimo květnaté loučky nám po celé jaro a léto kvete mimo jiné jetel, protože ji nesekáme tak často a najednou. Vysazujeme rostliny a keře (např. plicníky, hluchavky, čemeřice, bramboříky, velké množství jarních květin, vrby, azalky, náprstníky, divizny, slunečnice, bodláky…), které lákají hmyz, jenž je zase potravou pro ptáky. Ty po celou zimu poctivě krmíme a necháváme jim na zahradě staré ovocné stromy, aby měli možnost úkrytu a příležitosti ke hnízdění. Překvapilo nás jezírko: rostliny v něm zasazené se samy rozmnožují, létají nad ním vážky a šídla, je plné vodních breberek, které děti moc rády pozorují pod mikroskopy, koupou se v něm ptáci ze širokého okolí, bezpečně se zde může napít i hmyz.

Ze získaných dotací jsme vybudovali i venkovní přírodní učebnu pro 30 žáků charakteru zahradního altánu, geokoutek, meteostanici, pocitový chodníček nebo hřbitov odpadků. Při výuce nám pomáhají venkovní dřevěné interaktivní naučné tabule.

Na zahradě nechybí ani hlediště a ohniště, protože zahrada je samozřejmě i místem pro setkávání rodičů a veřejnosti z naší čtvrtě.

Postupně vytváříme a realizujeme mnoho projektových dnů, ve kterých s velkým úspěchem uplatňujme badatelské postupy. Projektové dny mají u žáků velmi kladné ohlasy. Žáci ze 2. stupně mají možnost zkoumat přírodní zákonitosti na naší zahradě a svoje poznatky shrnuli v několika pracích, s nimiž se účastnili Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, kterou pořádá AMAVET, o.s. společně s Pardubickým a Libereckým krajem.

Úzce spolupracujeme s ekologickým střediskem SEV DIVIZNA, pod jejíž záštitou jsme na naší zahradě pořádali 2 semináře Učení v přírodě pro pedagogy na téma hmyzí a ptačí říše.

 

S úžasem na naší zahradě pozorujeme, jak se každým rokem zvyšuje množství hmyzu, motýlů, ptáků, jak se příroda vrací zpátky se svou rozmanitostí. Stačí jí jen trošku podat vstřícnou ruku a nechat jí možnost, aby se rozvinula do krásy.

 

Mnohé jsme se naučili a mnohé pochopili.