Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Žákovský parlament

Názory našich žáků na „život školy“ jsou pro vedení a její zaměstnance velice důležité, proto bychom rádi dali žákům možnost nástroje vyjádřit se ke všemu, co se jejich dění ve škole týká. Tímto nástrojem je žákovský parlament, který tento školní rok na naší škole zavádíme. Naše škola se tak stala součástí sítě „Škola pro demokracii“.

 

Co je žákovský parlament?

 • místo scházení zvolených zástupců třídních kolektivů 4. až 9. tříd
 • pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe

 

Co je jeho smyslem?

 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, …)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav, …)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy, …)

 

Jaké jsou jeho povinnosti a pravomoci?

 • realizuje vlastní projekty vedoucí ke zlepšení klimatu školy
 • komunikuje s vedením školy a s učiteli
 • přináší připomínky a náměty ze tříd
 • informuje třídy o dění ve škole skrze zvolené zástupce
 • žáci se podílejí na rozhodování o životě školy do té míry, kam až sahají jejich kompetence a schopnosti členů ŽP

 

Proč zakládat žákovský parlament?

 • učí žáky znát jejich povinnosti i práva
 • je komunikačním prostředkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 • cíleně rozvíjí občanské kompetence (zkušenostní učení)
 • učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování
 • podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře
 • naplňuje přínosy průřezového tématu Výchova demokratického občana
 • zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím
 • sbližuje žáky 1. a 2. stupně školy
 • zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
 • dává žákům možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • možnost zažít úspěch i u prospěchově průměrných žáků                                              
 •  

 

ZVOLENÍ ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ PRO ROK 2019/2020

 

 
4. A Hon Dan
Trojanová Vendula
4. B Jiroš Filip
Profousová Anežka
5. A Svobodová Dorota
Štryncl Vilém
5. B Procházková Eliška
Fořtová Anežka
6. A Tandlerová Johanka
Highfield Timothy
7. A Heczková Anna
Doudová Marie
8. A Balcarová Marie
 Valentýna Mrugalová
8. B Pazderníková Tereza
Patzák Petr
9. A Šáfrová Anna
Kaličiak Tomáš

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Konání schůzek ŽP:

Den: vždy v úterý od 7. 00 do 7.45 hod.

Místo: multimediální učebna ve 4. patře školy

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Ondřej Hofman (hofman.ondrej@zsnamestimiru.cz)

 

Aktuality

Volba členů do žákovského parlamentu proběhne v jednotlivých třídách v týdnu od 23. - 27. 9. 2019

 

Prožitkový kurz členů žákovského parlamentu:

pátek 4. 10. 2019 - sobota 5. 10. 2019

Náplň: tmelící kooperační aktivity, určení rolí členů ŽP, sestavení pravidel při zasedáních ŽP