Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Žákovský parlament

Názory našich žáků na „život školy“ jsou pro vedení a její zaměstnance velice důležité, proto bychom rádi dali žákům možnost nástroje vyjádřit se ke všemu, co se jejich dění ve škole týká. Tímto nástrojem je žákovský parlament, který tento školní rok na naší škole zavádíme. Naše škola se tak stala součástí sítě „Škola pro demokracii“.

 

Co je žákovský parlament?

 • místo scházení zvolených zástupců třídních kolektivů 4. až 9. tříd
 • pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe

 

Co je jeho smyslem?

 • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí, …)
 • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav, …)
 • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy, …)

 

Jaké jsou jeho povinnosti a pravomoci?

 • realizuje vlastní projekty vedoucí ke zlepšení klimatu školy
 • komunikuje s vedením školy a s učiteli
 • přináší připomínky a náměty ze tříd
 • informuje třídy o dění ve škole skrze zvolené zástupce
 • žáci se podílejí na rozhodování o životě školy do té míry, kam až sahají jejich kompetence a schopnosti členů ŽP

 

Proč zakládat žákovský parlament?

 • učí žáky znát jejich povinnosti i práva
 • je komunikačním prostředkem mezi žáky, učiteli a vedením školy
 • cíleně rozvíjí občanské kompetence (zkušenostní učení)
 • učí žáky odpovědnosti za svou práci a své chování
 • podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře
 • naplňuje přínosy průřezového tématu Výchova demokratického občana
 • zvyšuje pozitivní hodnocení školy okolím
 • sbližuje žáky 1. a 2. stupně školy
 • zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých)
 • dává žákům možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat
 • možnost zažít úspěch i u prospěchově průměrných žáků                                               

 

ZVOLENÍ ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ PRO ROK 2023/2024

 

 
4. A Marečková Róza
Klimešová Tereza
4. B Muchová Emma
Zvěřinová Laura
5. A Stará Apolena
Poláková Lucie
5. B Hauková Lea
Vrabec Michal
6. A Puchala Matěj

Flinta Ondřej

6. B Šmákalová Ela

Kladivo Adam

7. A Bureš Kevin
Syrovátko Štěpán
7. B Trávníčková Karolína
Mikulecký Sebastian
8. A Jabůrková Anna
Hon Daniel
9. A Hochman Jáchym
Tománek Michal
9. B Špička Martin
Samek Lukáš

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Konání schůzek ŽP:

Den: vždy v pátek od 7:00 do 7:45 hod.

Místo: multimediální učebna ve 3. patře školy

Koordinátor žákovského parlamentu: Mgr. Tereza Vrbová (vrbova.tereza@zsnamestimiru.cz)