Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Zaměstnanci

Vedení školy

 

Jméno:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

Funkce: 

ředitelka školy 

Vyučuje:

CH, CHPr

E-mail:

kubrova.pavlina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 209

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Barbora Melicharová

Funkce: 

zástupce ředitele školy 

Vyučuje:

ČJ

E-mail:

melicharova.barbora@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 210

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 1. stupně

 

Jméno:

Mgr. Leona Erbenová

Funkce: 

třídní učitelka I. A
koordinátor EVVO

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

erbenova.leona@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 605 539 631

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Alena Chaloupková

Funkce: 

 třídní učitelka I. B
výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

 chaloupkova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 776 17 07 16

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

 Mgr. Hana Jabůrková

Funkce: 

 třídní učitelka II. A

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

 jaburkova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Jitka Osterová

Funkce: 

 třídní učitelka II. B

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

 osterova.jitka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Daniela Turčíková

Funkce: 

 třídní učitelka III. A

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

 turcikova.daniela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Libuše Procházková

Funkce: 

 třídní učitelka III. B

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

 prochazkova.libuse@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petra Čejchanová

Funkce: 

třídní učitelka IV. A

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

cejchanova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zdenka Heppnerová

Funkce: 

třídní učitelka IV. B

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

heppnerova.zdenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 2. stupně

 

Jméno:

Mgr. Kateřina Čiháčková

Funkce: 

třídní učitelka V. A

Vyučuje:

M, INF, ROB

E-mail:

cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Marie Beranová

Funkce: 

třídní učitelka V. B

Vyučuje:

ČJ, NJ

E-mail:

beranova.marie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Lucie Holanová

Funkce: 

třídní učitelka VI. A

Vyučuje:

ČJ, VKO, AJ, VV

E-mail:

holanova.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Handrková

Funkce: 

třídní učitelka VI. B
koordinátor EVVO

Vyučuje:

Př, TV

E-mail:

handrkova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Petra Čápová

Funkce: 

třídní učitelka VII. A

Vyučuje:

NJ, D

E-mail:

capova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petr Zralý

Funkce: 

třídní učitel VII. B

Vyučuje:

F, Pč

E-mail:

zraly.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zuzana Poplužníková

Funkce: 

třídní učitelka VIII. A
výchovná poradkyně

Vyučuje:

AJ, VKO

E-mail:

popluznikova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Ondřej Hofman

Funkce: 

třídní učitel VIII. B
kariérní poradce, vedoucí žák. parlamentu

Vyučuje:

AJ, VV

E-mail:

hofman.ondrej@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Hana Vrabcová

Funkce: 

třídní učitelka IX. A
metodik prevence

Vyučuje:

M, FG, TV, PPOK

E-mail:

vrabcova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Markéta Tauchmanová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

M

E-mail:

tauchmanova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Čermáková

Funkce: 

učitelka 2. stupně
koordinátor a metodik ICT a DPO

Vyučuje:

AJ, IDT, PCgr, ROB

E-mail:

cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 603 184 988

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Věra Machová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

ČJ, D, PPOK

E-mail:

machova.vera@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Bára Müllerová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

AJ, TV, AJkv, SPH

E-mail:

mullerova.bara@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Zdeněk Zikmund

Funkce: 

učitel 2. stupně

Vyučuje:

Z, TV

E-mail:

zikmund.zdenek@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Alena Mikolandová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VL, Z, D, TV
koordinátor ŠVP

E-mail:

mikolandova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Kristýna Knoppová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

HV, Sbormistrině

E-mail:

knoppova.kristyna@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 MgA. Ph.D. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV, VPr

E-mail:

skaloudova.lucrezia@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Vychovatelky školní družiny

 

Jméno:

Bc. Radomíra Stejskalová

Funkce: 

vedoucí školní družiny
oddělení I. B

E-mail:

stejskalova.radka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 728 958 812

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Markéta Nedvídková

Funkce: 

zástupce vedoucího školní družiny
oddělení II. B

E-mail:

nedvidkova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 204

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Andrea Radostná

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení I. A

E-mail:

radostna.andrea@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 202

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Alexandra Plešingerová

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení II. A

E-mail:

plesingerova.alexandra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 657 124

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Štěpánka Hermanová

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení III. A /B
asistentka pedagoga IV. A

E-mail:

hermanova.stepanka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 275 768

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Růžena Volná

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení III. A /B
asistentka pedagoga IV. A

E-mail:

volna.ruzena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 203

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Asistentky pedagoga

  

Jméno:

Veronika Tichá

Funkce: 

asistentka pedagoga III. A

E-mail:

ticha.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Lenka Valešová

Funkce: 

asistentka pedagoga III. B

E-mail:

valesova.lenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Lucie Závacká

Funkce: 

asistentka pedagoga V. A

E-mail:

zavacka.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Květa Grosová

Funkce: 

asistentka pedagoga IV. B

E-mail:

grosova.kveta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Eva Marešová

Funkce: 

asistentka pedagoga IV. A

E-mail:

maresova.eva@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě