Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Zaměstnanci

Vedení školy

 

Jméno:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

Funkce: 

ředitelka školy 

Vyučuje:

CH, CHPr

E-mail:

kubrova.pavlina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 209

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Barbora Melicharová

Funkce: 

zástupce ředitele školy 

Vyučuje:

ČJ

E-mail:

melicharova.barbora@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 210

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 1. stupně

Jméno:

 Mgr. Hana Jabůrková

Funkce: 

 třídní učitelka I. A

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

jaburkova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Alena Chaloupková

Funkce: 

 třídní učitelka I. B
výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

 chaloupkova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 771 296 547

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Leona Erbenová

Funkce: 

třídní učitelka II. A
koordinátor EVVO

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

erbenova.leona@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 541

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petra Čejchanová

Funkce: 

třídní učitelka II. B

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

cejchanova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 540

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zdenka Heppnerová

Funkce: 

třídní učitelka III. A

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

heppnerova.zdenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 545

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Jitka Osterová

Funkce: 

 třídní učitelka III. B

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

 osterova.jitka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 771 296 897

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Daniela Turčíková

Funkce: 

 třídní učitelka IV. A

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

 turcikova.daniela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 Mgr. Libuše Procházková

Funkce: 

 třídní učitelka IV. B

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

 prochazkova.libuse@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 771 296 549

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 2. stupně

 

Jméno:

Mgr. Hana Vrabcová

Funkce: 

třídní učitelka V. A
metodik prevence

Vyučuje:

M, TV

E-mail:

vrabcova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 775 937 059

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Tereza Vrbová

Funkce: 

třídní učitelka V. B
vedoucí žák. parlamentu

Vyučuje:

AJ, VL, PP

E-mail:

vrbova.tereza@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 552

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Kateřina Čiháčková

Funkce: 

třídní učitelka VI. A

Vyučuje:

M, INF, ŠZ, T3D

E-mail:

cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 737 185 779

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Marie Beranová

Funkce: 

třídní učitelka VI. B

Vyučuje:

ČJ, NJ

E-mail:

beranova.marie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 539

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Lucie Holanová

Funkce: 

třídní učitelka VII. A

Vyučuje:

ČJ, VKO

E-mail:

holanova.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 546

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Handrková

Funkce: 

třídní učitelka VII. B
koordinátor EVVO

Vyučuje:

Př, TV, EP

E-mail:

handrkova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 542

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Petra Čápová

Funkce: 

třídní učitelka VIII. A

Vyučuje:

NJ, D

E-mail:

capova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petr Zralý

Funkce: 

třídní učitel VIII. B

Vyučuje:

F, Pč, ŘZ

E-mail:

zraly.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zuzana Poplužníková

Funkce: 

třídní učitelka IX. A
výchovná poradkyně a terapeut

Vyučuje:

AJ, VKO

E-mail:

popluznikova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Magdaléna Stránská

Funkce: 

třídní učitel IX. B

Vyučuje:

AJ, VV

E-mail:

stranska.magdalena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 898

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Markéta Tauchmanová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

M, Pč

E-mail:

tauchmanova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Věra Machová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

ČJ, D, VL

E-mail:

machova.vera@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 548

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Eva Oplištilová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

AJ, PP

E-mail:

oplistilova.eva@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 896

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Zdeněk Zikmund

Funkce: 

učitel 2. stupně

Vyučuje:

Z, TV, SH

E-mail:

zikmund.zdenek@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 899

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Alena Mikolandová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

INF, Z, D, TV, PP, GIS
koordinátor ŠVP

E-mail:

mikolandova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 895

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Kristýna Čápová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

HV, Sbormistryně

E-mail:

capova.kristyna@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 737 332 040

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 MgA. Ph.D. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV

E-mail:

skaloudova.lucrezia@zsnamestimiru.cz

Telefon:

kontaktovat mailem

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 

Jméno:

 Mgr. Ph.D. Zuzana Pechová

Funkce: 

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV

E-mail:

pechova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

kontaktovat mailem

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Čermáková

Funkce: 

učitelka 2. stupně
koordinátor a metodik ICT a DPO

Vyučuje:

AJ, INF, PG, ROB, TWA 

E-mail:

cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 603 184 988

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Vychovatelky školní družiny

 

Jméno:

Bc. Radomíra Stejskalová

Funkce: 

vedoucí školní družiny
oddělení II. B

E-mail:

stejskalova.radka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 728 958 812

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Markéta Nedvídková

Funkce: 

zástupce vedoucího školní družiny
oddělení I. B

E-mail:

nedvidkova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 204

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Andrea Radostná

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení II. A
párová učitelka

E-mail:

radostna.andrea@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 202

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Alexandra Plešingerová

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení I. A

E-mail:

plesingerova.alexandra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 657 124

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Zuzana Škapíková

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení III. A

E-mail:

skapikova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 275 768

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Růžena Volná

Funkce: 

vychovatelka školní družiny
oddělení III. B
párová učitelka

E-mail:

volna.ruzena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 203

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Asistentky pedagoga

 

Jméno:

Kristýna Čápová

Funkce: 

asistentka pedagoga VI. A

E-mail:

capova.kristyna@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 737 332 040

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Veronika Bláhová

Funkce: 

asistentka pedagoga III. A

E-mail:

veronika.blahova@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 

Konzultační hodiny:

po předchozí dohodě

  

Jméno:

Veronika Tichá

Funkce: 

asistentka pedagoga IV. A

E-mail:

ticha.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Lenka Valešová

Funkce: 

asistentka pedagoga I. A

E-mail:

valesova.lenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Lucie Závacká

Funkce: 

asistentka pedagoga V. A

E-mail:

zavacka.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Květa Grosová

Funkce: 

asistentka pedagoga V. B

E-mail:

grosova.kveta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Školní etoped
 

Jméno:

Mgr. Petr Šolc

Funkce: 

speciální pedagog, etoped

E-mail:

solc.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 

Konzultační hodiny:

po e-mailové dohodě