Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Zaměstnanci

Vedení školy

Jméno:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

Funkce:

ředitelka školy
výchovná poradkyně

Vyučuje:

CH, CHPr

E-mail:

kubrova.pavlina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 209

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Barbora Melicharová

Funkce:

zástupce ředitele školy

Vyučuje:

ČJ, HV, RČM

E-mail:

melicharova.barbora@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 210

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 1. stupně

Jméno:

Mgr. Daniela Turčíková

Funkce:

třídní učitelka I. A

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

turcikova.daniela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Jitka Osterová

Funkce:

třídní učitelka I. B

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

osterova.jitka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 897

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Hana Jabůrková

Funkce:

třídní učitelka II. A

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

jaburkova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Alena Chaloupková

Funkce:

třídní učitelka II. B
výchovná poradkyně

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

chaloupkova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 547

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Leona Erbenová

Funkce:

třídní učitelka III. A
koordinátor EVVO

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

erbenova.leona@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 541

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Petra Čejchanová

Funkce:

třídní učitelka III. B

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

cejchanova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 540

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Zdenka Heppnerová

Funkce:

třídní učitelka IV. A

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

heppnerova.zdenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 545

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Libuše Procházková

Funkce:

třídní učitelka IV. B

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

prochazkova.libuse@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 549

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 2. stupně

 

Jméno:

Mgr. Iveta Schovánková

Funkce:

třídní učitelka V. A

Vyučuje:

AJ, PČ

E-mail:

schovankova.iveta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Jana Palaštuková

Funkce:

třídní učitelka V. B

Vyučuje:

M, INF, PP, NM

E-mail:

palastukova.jana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Hana Vrabcová

Funkce:

třídní učitelka VI. A
metodik prevence

Vyučuje:

M, TV, PP

E-mail:

vrabcova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 775 937 059

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Markéta Tauchmanová

Funkce:

třídní učitelka VI. B

Vyučuje:

M, PČ, RČM

E-mail:

tauchmanova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 731 103 482

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Kateřina Čiháčková

Funkce:

třídní učitelka VII. A

koordinátor a metodik ICT

Vyučuje:

M, INF, T3D

E-mail:

cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 737 185 779

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Marie Beranová

Funkce:

třídní učitelka VII. B

Vyučuje:

ČJ, NJ

E-mail:

beranova.marie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 539

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Lucie Holanová

Funkce:

třídní učitelka VIII. A

Vyučuje:

ČJ, VKO

E-mail:

holanova.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 546

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Michaela Handrková

Funkce:

třídní učitelka VIII. B
koordinátor EVVO

Vyučuje:

Př, TV, EP

E-mail:

handrkova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 542

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Bc. Petra Čápová

Funkce:

třídní učitelka XI. A

Vyučuje:

NJ, D

E-mail:

capova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Petr Zralý

Funkce:

třídní učitel XI. B

Vyučuje:

F, PČ, ŘZ, TWA

E-mail:

zraly.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Věra Machová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

ČJ, D, VL

E-mail:

machova.vera@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 548

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Aneta Stejskalová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

AJ, KAJ

E-mail:

stejskalova.aneta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Zdeněk Zikmund

Funkce:

učitel 2. stupně

Vyučuje:

Z, TV

E-mail:

zikmund.zdenek@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 899

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Mgr. Alena Mikolandová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

INF, Z, D, TV, GL, GIS
koordinátor ŠVP

E-mail:

mikolandova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 296 895

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Martina Chvojková

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

AJ, VKO

E-mail:

chvojkova.martina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Veronika Fejfarová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

AJ, TV

E-mail:

fejfarova.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Ing. Světlana Brázdová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

INF, VV, PČ
párová učitelka

E-mail:

brazdova.svetlana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Veronika Burianová

Funkce:

učitelka 1. stupně

Vyučuje:

párová učitelka 3. A

E-mail:

burianova.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Kristýna Čápová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

HV, Sbormistryně

E-mail:

capova.kristyna@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 737 332 040

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

MgA. Ph.D. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV

E-mail:

skaloudova.lucrezia@zsnamestimiru.cz

Telefon:

kontaktovat mailem

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

 

Jméno:

Mgr. Ph.D. Zuzana Pechová

Funkce:

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV

E-mail:

pechova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

kontaktovat mailem

Konzultační hodiny:

po předchozí domluvě

Vychovatelky školní družiny

Jméno:

Bc. Alexandra Plešingerová

Funkce:

vychovatelka školní družiny
oddělení I. A

E-mail:

plesingerova.alexandra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 657 124

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Růžena Volná

Funkce:

vychovatelka školní družiny
oddělení I. B

E-mail:

volna.ruzena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 203

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Zuzana Škapíková

Funkce:

vychovatelka školní družiny
oddělení II. A

E-mail:

skapikova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 771 275 768

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Bc. Markéta Nedvídková

Funkce:

zástupce vedoucího školní družiny
oddělení II. B

E-mail:

nedvidkova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 204

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Bc. Andrea Radostná

Funkce:

vychovatelka školní družiny
oddělení III. A

E-mail:

radostna.andrea@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 202

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Bc. Radomíra Stejskalová

Funkce:

vedoucí školní družiny
oddělení III. B

E-mail:

stejskalova.radka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 728 958 812

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Asistentky pedagoga

Jméno:

Veronika Bláhová

Funkce:

asistentka pedagoga IV. A

E-mail:

blahova.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po předchozí dohodě

Jméno:

Veronika Tichá

Funkce:

asistentka pedagoga V. A

E-mail:

ticha.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Lenka Valešová

Funkce:

asistentka pedagoga II. A

E-mail:

valesova.lenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Jméno:

Lucie Závacká

Funkce:

asistentka pedagoga VI. B

E-mail:

zavacka.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Helena Stránská

Funkce:

asistentka pedagoga I. A

E-mail:

stranska.helena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Zuzana Suchánková, DiS.

Funkce:

asistentka pedagoga II. B

E-mail:

suchankova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Hana Hart

Funkce:

asistentka pedagoga II. B

E-mail:

hart.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Květa Grosová

Funkce:

asistentka pedagoga III. A

E-mail:

grosova.kveta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Školní etoped

 

Jméno:

Mgr. Petr Šolc

Funkce:

etoped

E-mail:

solc.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Blanka Králová

Funkce:

psychoterapeut

E-mail:

kralova.blanka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

bude upřesněno

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě