Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Zaměstnanci

Vedení školy

 

Jméno:

Mgr. Bc. Pavlína Kubrová

Funkce: 

ředitelka školy 

Vyučuje:

F, CH, CHPr

E-mail:

kubrova.pavlina@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 209

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Barbora Melicharová

Funkce: 

zástupce ředitele školy 

Vyučuje:

ČJ

E-mail:

melicharova.barbora@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 210

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 1. stupně

 

Jméno:

Mgr. Hana Jabůrková

Funkce: 

třídní učitelka I. A 

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

jaburkova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Jitka Osterová

Funkce: 

třídní učitelka I. B 

Vyučuje:

předměty 1. třídy

E-mail:

osterova.jitka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Leona Erbenová

Funkce:

třídní učitelka II. A
koordinátor EVVO

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

erbenova.leona@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 605 539 631

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Libuše Procházková

Funkce:

třídní učitelka II. B

Vyučuje:

předměty 2. třídy

E-mail:

prochazkova.libuse@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr.  Zuzana Šťastná

Funkce: 

třídní učitelka III. A 

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

stastna.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zdenka Heppnerová

Funkce: 

třídní učitelka III. B 

Vyučuje:

předměty 3. třídy

E-mail:

heppnerova.zdenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petra Čejchanová

Funkce: 

třídní učitelka IV. A 

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

cejchanova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Alena Chaloupková

Funkce: 

třídní učitelka IV. B
výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Vyučuje:

předměty 4. třídy

E-mail:

chaloupkova.alena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Učitelé 2. stupně

 

Jméno:

Mgr. Petra Skružná

Funkce: 

třídní učitelka V. A 

Vyučuje:

AJ, Vl, Pří, TV, FGr

E-mail:

skruzna.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Handrková

Funkce: 

třídní učitelka V. B
koordinátor EVVO

Vyučuje:

Př, Vl, Pří, PPok, Epr, TV

E-mail:

handrkova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Petra Čápová

Funkce: 

třídní učitelka VI. A 

Vyučuje:

NJ, D

E-mail:

capova.petra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Petr Zralý

Funkce: 

třídní učitel VI. B 

Vyučuje:

F, INF, Pč, FPr

E-mail:

zraly.petr@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Veronika Odvárková

Funkce: 

třídní učitelka VII. A 

Vyučuje:

ČJ, Vko

E-mail:

odvarkova.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Ondřej Hofman

Funkce: 

třídní učitel VII. B

Vyučuje:

 AJ, VV
kariérní poradce
vedoucí školního parlamentu

E-mail:

hofman.ondrej@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Hana Vrabcová

Funkce: 

třídní učitelka VIII. A
metodik prevence

Vyučuje:

 M, INF

E-mail:

vrabcova.hana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Michaela Čermáková

Funkce: 

třídní učitelka IX. A
koordinátor a metodik ICT
DPO

Vyučuje:

 INF, AJ, PGr

E-mail:

cermakova.michaela@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 603 184 988

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Zuzana Poplužníková

Funkce: 

učitelka 2. stupně,
výchovná poradkyně

Vyučuje:

 AJ, AJKv, Vko

E-mail:

popluznikova.zuzana@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Věra Machová

Funkce: 

učitelka 2. stupně  

Vyučuje:

 ČJ, D, Vko

E-mail:

machova.vera@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 733

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Bára Müllerová

Funkce: 

učitelka 2. stupně  

Vyučuje:

AJ, TV, SpH

E-mail:

mullerova.bara@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Kristýna Knoppová

Funkce:   

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

HV, Sbor

E-mail:

knoppova.kristyna@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 737 332 040

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

 MgA. Ph.D. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová

Funkce:   

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

VV, VPr

E-mail:

skaloudova.lucrezia@zsnamestimiru.cz

Telefon:

 +420 778 761 207

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Mgr. Markéta Tauchmanová

Funkce:   

učitelka 2. stupně

Vyučuje:

M

E-mail:

tauchmanova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 734

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Zdeněk Zikmund

Funkce:   

učitel 2. stupně

Vyučuje:

 Z, TV

E-mail:

zikmund.zdenek@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 205

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Vychovatelky školní družiny

 

Jméno:

Bc. Radomíra Stejskalová

Funkce: 

vedoucí školní družiny

E-mail:

stejskalova.radka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 728 958 812

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Markéta Nedvídková

Funkce: 

vychovatelka školní družiny - oddělení I. B  

E-mail:

nedvidkova.marketa@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 204

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Andrea Radostná 

Funkce: 

vychovatelka školní družiny - oddělení II. A  

E-mail:

radostna.andrea@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 202

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Bc. Alexandra Plešingerová 

Funkce: 

vychovatelka školní družiny - oddělení I.A  

E-mail:

plesingerova.alexandra@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 657 124

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Růžena Volná

Funkce: 

 vychovatelka školní družiny - oddělení III. 

E-mail:

volna.ruzena@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 203

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Štěpánka Hermanová

Funkce: 

 vychovatelka školní družiny - oddělení III. / čvrtek

E-mail:

hermanova.stepanka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 723 247 754

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

Asistentky pedagoga

 

Jméno:

 Lucie Závacká

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

zavacka.lucie@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Eliška Procházková

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

prochazkova.eliska@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 778 761 206

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Veronika Tichá

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

ticha.veronika@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Lenka Valešová

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

valesova.lenka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Štěpánka Hermanová

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

hermanova.stepanka@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 824

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě

 

Jméno:

Květa Grosová

Funkce: 

asistentka pedagoga 

E-mail:

grosova.kveta@zsnamestimiru.cz

Telefon:

+420 773 760 825

Konzultační hodiny:

po telefonické dohodě