Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Nabídka kroužků na školní rok 2024/2025

Nabídka kroužků bude zveřejněna 30. 8. 2024.

Kroužky probíhají od 30. 9. 2024 do 13. 6. 2025. 

Do kroužků se hlásíte na CELÝ školní rok.

U všech kroužků se změnily všeobecné obchodní podmínky. Prosíme o jejich přečtení, věnujte pozornost především storno poplatkům.

Kroužky jsou otevřeny pouze pro žáky naší ZŠ.

Způsob přihlašování do kroužku

Chcete-li přihlásit žáka na kroužek, proveďte registraci prostřednictvím přihlašovacího systému u jednotlivého kroužku (objeví se až 11. 9. v 7:00). Registrační systém zašle e-mailem informace k platbě všem přihlášeným (i nad kapacitu kroužku). Pokud je počet přihlášených vyšší než kapacita skupiny, bude v e-mailu informace, že jste vedeni jako NÁHRADNÍCI (pořadí náhradníků je číslováno) a kroužek NEPLAŤTE.

 

Přihlášení bude probíhat ve dvou vlnách:

 

1. vlna 11. – 15. 9. 2024:

 • registrace od 11. 9. 2024 od 7:00 hodin
 • zapsání do kroužku odpovídá času přihlášení, žák je zařazen do kroužku až po platbě, která musí proběhnout do 15. 9. 2024
 • přihlášení v kapacitě kroužku musí platbu provést okamžitě do 15. 9. 2024
 • pokud jste přihlášení nad kapacitu kroužku, kroužek NEPLAŤTE (informace je v e-mailu červeně), platba bude vrácena
 • Registrujte se pouze jednou.
 • Vyčkejte (potvrzovací e-mail může přijít až za 6 hodin).
 • Zkontrolujte "Spam" a "Hromadnou poštu".
 • V případě několikanásobné registrace nebo jiných problémů s přihlášením kontaktuje neprodleně paní učitelku Mgr. Čiháčkovou(e-mail: cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz, tel.: 737185779), jinak budou všechny násobné registrace zrušeny a platba vrácena.
 • V případě, že je žák zapsán do kroužku, který neodpovídá jeho třídě, je automaticky vyškrtnut a platba je vrácena.

V případě problémů s elektronickým přihlašováním kontaktujte paní učitelku Mgr. Čiháčkovou na tel. č. 737 185 779,
e-mail: cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz.

U kroužků s volnou kapacitou budou náhradníci do 18. 9. vyzváni k platbě.

2. vlna 18. – 22. 9. 2024:

 • kroužky s volnou kapacitou jsou zvýrazněny tučně
 • do volné kapacity kroužku je umožněna registrace pro všechny zájemce z určených tříd - volná kapacita je vypsána v seznamu
 • zapsání do kroužku odpovídá času platby
 • platba musí být provedena okamžitě do 20. 9. 2024 
 • v tomto období jsou otevřeny registrace nenaplněných kroužků, umožněno přihlášení nových zájemců
 • informace o vyřazení z kroužku (z důvodů: nezaplacení v 1. vlně, nebo naplnění kroužku) Vám přijde e-mailem 16. 9. až 17. 9. 2024, budete mít možnost se přihlásit na kroužek s volnou kapacitou
 • Registrujte se pouze jednou.
 • Vyčkejte (potvrzovací e-mail může přijít až za 6 hodin).
 • Zkontrolujte "Spam" a "Hromadnou poštu".
 • V případě několikanásobné registrace nebo jiných problémů s přihlášením kontaktuje neprodleně paní učitelku Mgr. Čiháčkovou (e-mail: cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz, tel.: 737 185 779), jinak budou všechny násobné registrace zrušeny a platba vrácena.

 

Poznámka:

Po uhradě kroužku obdržíte e-mailem fakturu do 48 hodin od úhrady. Tuto fakturu si uchovejte pro vaše potřeby.

Dodržujete správný variabilní symbol - v případě odlišného variabilního symbolu je platba bez upozornění vrácena.

Z provozních důvodů se nebude dělat dodatečné přihlašování po termínu.

Charakteristiku jednotlivých kroužků najdete na webových stránkách spolu s elektronickým přihlašovacím systémem, prostřednictvím něhož se do kroužků můžete přihlásit. Registrace bude otevřena od středy 11. 9. 2024 od 7:00.

 

V případě problémů prosím kontaktujte paní učitelku Mgr. Čiháčkovou na tel. č. 737 185 779,
e-mail: cihackova.katerina@zsnamestimiru.cz nebo paní učitelku Melicharovou na tel. č. 778 761 210, e-mail: melicharova.barbora@zsnamestimiru.cz.

Nabídka kroužků na školní rok 2024/2025