Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Netradiční sportovní hry

Předmětu rozvíjí znalosti a dovednosti žáků z předchozího ročníku nejen ze sportovních her, ale také z hodin tělesné výchovy. Žák získá rozšířené ponětí o jednotlivých sportovních hrách. Je kladen důraz na rozvoj rozšířených pohybových a koordinačních schopností žáka spolu s rozvojem jeho herních dovedností. Důraz je kladen na individuální i kolektivní práci v teamu. Žáci si osvojí poznatky o jednotlivých sportovních hrách. Žák získá také základní znalosti o regeneraci a zatížení během sportovní činnosti. Výuka bude probíhat v tělocvičně a přilehlém okolí školy.

Během školního roku se žáci seznámí s tématy tradičních i netradičních sportovních her:

  • Míčové sporty (basketbal, fotbal, volejbal, vybíjená, přehazovaná)
  • Netradiční sporty (přehazovaná, ringo, BumBác Ball, frisbee)
  • Pálkové sporty (softbal)
  • Florbal
  • posilování